Providing Safety
PL en SIL: Informatie over machine standaarden

Machine standaarden PL & SIL

Veiligheidsproducten moeten voldoen aan bepaalde eisen.  Vanuit de machinerichtlijn (2006/42/EG) zijn onder andere deze twee normen gekomen EN IEC 62061 en de ISO 13849-1. En hier uit zijn PL en SIL ontstaan. Maar wanneer gebruik je welke standaard?

Performance Level

Safety Integrity Level

PL ook wel performance Level, wordt gebruikt om elektrische, mechanische, pneumatische, en hydraulische veiligheidsoplossingen te classificeren. Er zijn vijf levels bij PL ‘a’ tot en met ‘e’. In termen van PFHD-waarden (waarschijnlijkheid van een gevaarlijke storing per uur) komen de vijf PL-niveaus (a-e) overeen met bepaalde bereiken. Deze geven aan hoe groot de kans is dat er in de loop van een uur een gevaarlijke storing optreedt. Bijvoorbeeld, PLe producten zullen de minste ongevallen per uur hebben. Let op dit is een vereenvoudiging, er is meer nodig om PL te berekenen. Zo moet je kijken naar diagnostische dekking van het systeem, de Mean Time To Dangerous Failure van het component, en de organisatie van het systeem (categorie B, 1-4).

Via dit schema kan makkelijk de PFHD-waarde bepaald worden:

Ernst van de gevolgen: S1 = Herstelbaar, licht S2 = Onherstelbaar, zwaar of dood Frequentie en/of blootstelling aan gevaar F1 = Zelden tot minder vaak en/of blootstellingtijd is kort F2 = Frequent tot continu en/of blootstellingtijd is lang Mogelijkheid voorkomen of beperken van schade P1 = Mogelijk onder bepaalde voorwaarden P2 = Nauwelijks mogelijk

LOPA matrix voor

SIL, Safety Intergrity Level, wordt gebruikt bij elektrische en elektronische systemen, ook kijken we niet alleen naar de frequentie van de ongevallen, maar ook naar de ernst van de ongevallen. Bij het bepalen van het SIL niveau kan je gebruik maken van een risico matrix (LOPA).

  1. Het scenario voor het verlies van insluiting moet worden vastgesteld. Dit komt meestal uit de HAZOP-studie*.
  2. De oorzaak (de eerste gebeurtenis) en het gevolg van een scenario moeten duidelijk zijn. Deze komen meestal ook uit de HAZOP-studie.
  3. Het is belangrijk om de frequentie van de beginnende gebeurtenis vast te stellen, wat de aanleiding is.
  4. Het is noodzakelijk om de aanvaardbare incidentenfrequentie (aanvaardbaar risico) vast te stellen. Dit hangt vaak af van hoe ernstig de verwachte uitkomst zou kunnen zijn. Vaak wordt een risicomatrix gebruikt om het aanvaardbare risico op te schrijven of vast te leggen.
  5. De huidige beschermingslagen (LOP’s) worden onderzocht. Soms wordt de term onafhankelijke beschermingslaag (IPL) gebruikt. De LOP’s moeten voldoende gescheiden zijn van elkaar en van de initiërende gebeurtenis van het scenario. De LOP’s moeten ook goed reageren en presteren. Het scenario moet door elk LOP onafhankelijk vermeden kunnen worden.
  6. Voorwaardelijke modificaties zijn variabelen die uitdrukken hoe waarschijnlijk het is dat een bepaalde uitkomst zich voordoet. De analyse kan rekening houden met factoren zoals de aanwezigheid van mensen, het risico op ontstekingen, het risico op specifieke verwondingen, het risico op catastrofaal falen, enz.
  7. De ‘frequentie van optreden’ voor het scenario kan worden bepaald aan de hand van specifieke gegevens. Deze frequentie moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare incidentenfrequentie. De berekening kan worden gebruikt om te beoordelen of extra risicovermindering nodig is en hoe groot deze extra risicovermindering moet zijn.

Dit zal resulteren in:

SIL 4

10-5≥ PofD** <10-4

SIL 3

10-4≥ PofD <10-3

SIL 2

10-3≥ PofD < 10-2

SIL 1

10-2≥ PofD < 10-1

 

Verschil tussen SIL en PL

Het benaderen van beide normen is anders. Het doel van SIL en PL is identiek. De belangrijkste verschillen zijn dat de norm 13849-1 (PL) een breder kader biedt en pneumatische en hydraulische systemen bevat. De norm ISO 13849-1 (PL) richt zich voornamelijk op machinebouw, terwijl de norm IEC 62061 (SIL) zich meer richt op elektrische en elektronische systemen.

Voorbeelden van producten die voldoen aan SIL en PL.

De tGard range van Fortress voldoet aan PLd en SIL2, dit compacte toegangs- en controlesysteem combineerd alle sleutelvergrendelingen, elektrische veiligheidsvergrendelingen, drukknoppen en selector switches samen tot 1 robuuste configuratie. De mGard, amGard Pro, amgard Network, amGard S40, Alfred Ex, Atom, Louis, Steute Ex, en Proton veiligheidsschakelaar voldoen allemaal aan PLe en SIL3. Ook onze Fluidsentry producten voor pneumatische en hydraulische oplossingen zijn gemerkt met PLe.

*HAZOP-studie = Hazard and Operability studie, methode om procesafwijkingen te identificeren en evalueren.

**PoFD = Probability of Failure on Demand.

Deel dit artikel:

LinkedIn
Twitter
Facebook

Laatste Artikelen

De functie van Toegangssleutels vs Veiligheidssleutels

In dit artikel wordt onderzocht hoe het gebruik van toegangssleutels en persoonlijke veiligheidssleutels effectief insluitingsgevaar kunnen voorkomen en zo voor…

ALPHA en BRAVO insluitingsbeveiligingen

Wat zijn de ALPHA en BRAVO insluitingsbeveiligingen hoe verhoogd het de veiligheid? De ALPHA en BRAVO zijn volledig mechanische beveiligingssystemen…

Connect met USP

Direct contact

Nederland
Van ’t Hoffstraat 4
2665 JL Bleiswijk
Nederland

+31(0)108224400
sales@usp-safety.com


Duitsland
Theodorstraße 105
40472 Düsseldorf
Duitsland

+49 (0)211 302 979 18
sales.de@usp-safety.com

Gerelateerde artikelen