Providing Safety

ISO 13857:2019

ISO 13857 veiligheidsafstanden om te voorkomen dat gevaarlijke zones bereikt kunnen worden

ISO 13857:2019 beschrijft de voorwaarden voor veiligheidsafstanden tot zowel industriële en niet-industriële machines om te voorkomen dat gevaarlijke delen bereikt kunnen worden met ledematen.

De veiligheidsafstanden uit dit document zijn geschikt bij het toepassen van fysieke barrieres zoals veiligheidshekken. De norm geeft ook informatie over afstanden voor het beletten van vrije toegang met de benen. De norm heeft betrekking op mensen van 14 jaar (ongeveer 1400mm in lengte) en ouder en als toevoeging hierop voor de bovenste ledematen voor kinderen vanaf 3 jaar (ongeveer 900mm in lengte), waar rekening moet worden gehouden met het reiken door openingen.

Bereik over beschermende afschermingen Tabel 2 (in mm)

Veiligheidsafstanden tot het gevaar waarbij rekening wordt gehouden met de hoogte van het gevaar en de hoogte van het veiligheidshekwerk.

Bereik met beperkte bewegingsvrijheid Tabel 3 (in mm)

Voorbeelden van fundamentele bewegingen en bijbehorende veiligheidsafstanden wanneer met een arm door het hekwerk gereikt kan worden. Beschermende constructies lager dan 1.400 mogen niet zonder extra veiligheidsmaatregelen gebruikt worden. A = het bewegingsbereik van de arm. Sr = de radiale veiligheidsafstand.

Ondersteuning nodig?
Vraag het onze specialisten.

ISO 13857 veiligheidsafstanden om te voorkomen dat gevaarlijke zones bereikt kunnen worden

Bereik door openingen Tabel 4 (in mm)

Veiligheidsafstanden tot het gevaar waarbij rekening wordt gehouden met de vorm van opening en het soort ledemaat.

1) Als de sleufopening ≤ 65 mm is, werkt de duim als aanslag en kan de veiligheidsafstand worden teruggebracht tot 200 mm.

Belemmering van vrije doorgang onderste ledematen Tabel 7 (in mm)

Veiligheidsafstanden voor het beperken dat benen en voeten gevaarlijke delen van de machine kunnen bereiken.

De waarden in de tabel kunnen worden gebruikt onafhankelijk van het gebruik van kleding en/of schoeisel.

Openingen van e> 180mm, vierkante en ronde openingen van e> 240 mm maken volledige lichaamstoegang mogelijk. Extra veiligheid er moeten maatregelen worden genomen.

Rekening houden met “Full body access”

Zowel afschermingen met sleufopening van e> 180 mm als vierkante of ronde opening met e> 240 mm mogen niet zonder meer gebruikt worden zonder aanvullende beschermingsmaatregelen omdat hierbij toegang met het volledige lichaam mogelijk is.

Beschermende constructies die lager zijn dan 1.400 mm, mogen niet worden gebruikt zonder aanvullende beschermende maatregelen.
Er moet hierbij altijd rekening worden gehouden met “full body access” hetzij door erover te klimmen, hetzij door eronder door te kruipen.