Providing Safety

Definitielijst

Definitielijst

Definitielijst Machineveiligheid

Het is belangrijk om de terminologie te kennen die wordt gebruikt in de wereld van machineveiligheid, zo kan er een veilige werkomgeving worden gewaarborgd voor zowel werknemers als machines.

Deze definitielijst is samengesteld om u te voorzien van een heldere en beknopte uitleg van belangrijke begrippen, afkortingen en componenten die verband houden met machineveiligheid.

Of u nu een technicus, veiligheidsfunctionaris, machine-operator of gewoon iemand bent die geïnteresseerd is in het onderwerp, deze definitielijst biedt waardevolle inzichten om uw kennis te vergroten. Van essentiële termen zoals noodstopknoppen, vergrendelingssystemen en veiligheidsrelais tot geavanceerdere concepten zoals risicoanalyse, veiligheidsnormen en veiligheidscategorieën, we hebben een breed scala aan termen opgenomen die u zullen helpen de complexe wereld van machineveiligheid beter te begrijpen.

Deze definitielijst is een handige tool om uw kennis uit te breiden over machineveiligheid en om op een effectieve manier te communiceren over risicobeheersing en naleving van de veiligheidsvoorschriften.

A

Aanwezigheidsdetectie
Aanwezigheidsdetectie is een technologie die wordt gebruikt om de aanwezigheid van personen of objecten in de buurt van machines te detecteren, vaak met behulp van laser of radar sensoren om mogelijke gevaren te identificeren en de machine te beveiligen.

Aansluitschema
Een aansluitschema is een grafische weergave van de elektrische verbindingen en bedrading tussen verschillende componenten in een machine of systeem. Het toont de relatie tussen de verschillende elektrische punten, zoals schakelaars, sensoren, motoren en controleapparatuur.

ABUS
Abus is een internationaal bekend merk, gespecialiseerd is in beveiligingsoplossingen, waaronder Lockout-Tagout materiaal voor machines en industriële toepassingen, zoals veiligheidshangsloten, veiligheidstags en verschillende soorten vergrendelingen.
Lees meer over Abus

Actuator
Een actuator is een mechanisch of elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om een fysieke beweging of actie uit te voeren. Een actuator kan worden gebruikt om een noodstopknop te activeren, een vergrendelingsmechanisme te bedienen of een veiligheidsdeur te openen of te sluiten. Onze veiligheidsschakelaars kunnen onder andere worden geleverd met een vaste actuator, een actuator voor schuifdeuren of een hendel actuator.

Afschakelautomaat
Een afschakelautomaat, ook wel een uitschakelinrichting, is een elektrisch apparaat dat wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar een machine of systeem automatisch te onderbreken in geval van een gevaarlijke situatie of storing. Een afschakelautomaat kan bijvoorbeeld reageren op een noodstop, een veiligheidsschakelaar of een veiligheidssensor die een gevaar detecteert, en zorgt ervoor dat de energiebron veilig wordt uitgeschakeld om letsel of schade te voorkomen.

Afscherming
Fysieke barrières of hekwerken die gevaarlijke delen van machines afdekken om onbedoelde toegang te voorkomen en het risico op letsel te verminderen. Wij bieden machineafscherming van Troax.
Lees meer over machineafscherming

Afschermen
Afschermen verwijst naar het fysiek afscheiden of omhullen van gevaarlijke delen van machines of apparatuur om zo het risico op letsel te verminderen. Afschermingen kunnen bestaan uit fysieke barrières, zoals hekwerken, panelen of deuren, en zijn ontworpen om personen te weerhouden van het betreden van gevaarlijke tijdens de werking van de machine.

Afsluitervergrendeling(en)
Een afsluitervergrendeling is een mechanisme of vergrendelingssysteem dat kan worden toegepast op afsluiters (kleppen). Zo wordt ongeautoriseerde bediening voorkomen, en kan de veiligheid van de machine en de werknemers worden gegarandeerd.

Alternating Current (AC)
Alternating Current (AC) verwijst naar een type elektrische stroom waarbij de stroomrichting periodiek omkeert. Het wordt gekenmerkt door een wisselende stroomrichting en spanning met een bepaalde frequentie, zoals 50 Hz of 60 Hz. AC-voedingen worden vaak gebruikt in elektriciteitsnetwerken en in machineveiligheidssystemen voor het voeden van apparatuur en motoren.

Alcatraz Interlocks
Alcatraz Interlocks is een wereldwijde leverancier van hoge kwaliteit vergrendelingen. Alcatraz Interlocks is gespecialiseerd, in het ontwerpen en fabriceren van mechanische vergrendelingen en machinebeveiligingssystemen, zoals afsluitervergrendelingen.
Lees meer over Alcatraz Interlocks

Alpha
De Alpha is een mechanische insluitingsbeveiliging specifiek voor het beveiligen van deuren. Dit universele blokkeersysteem zorgt ervoor dat machines niet onbedoeld herstart worden tijdens werkzaamheden.
Lees meer over Alpha insluitingsbeveiliging

Analoge I/O
Met analoge in- en uitgangen (I/O) wordt het proces bedoelt waarbij analoge signalen, zoals een sensormeting of het bedienen van de actuator, wordt omgezet naar een digitaal signaal dat kan worden verwerkt door een machinebesturingssysteem.

A-normen
A-normen zijn normen die betrekking hebben op machineveiligheid. Ze zijn opgesteld door normalisatie-instanties, zoals ISO 12100, die richtlijnen en vereisten bevatten voor het ontwerpen en bouwen van veilige machines.
Lees meer over wet en regelgeving

ANSI
ANSI staat voor American National Standards Institute. Het is een privéorganisatie die vrijwillige normen ontwikkelt en bevordert voor verschillende industrieën, waaronder machineveiligheid. ANSI-normen zijn breed geaccepteerd en worden vaak gebruikt als referentie bij het ontwerpen en beoordelen van de veiligheid van machines.

Arbowet
De Arbowet is een Nederlandse wet die regels en voorschriften bevat met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkplek.

AS-interface
AS-interface (Actuator Sensor Interface) is een open, digitaal communicatiesysteem dat wordt gebruikt voor de aansluiting van sensoren en actuatoren op een automatiseringssysteem. AS-interface maakt het mogelijk om veiligheidsinformatie en procesgegevens over een enkele kabel te verzenden. AS-Interface wordt vaak gebruikt in toepassingen waar eenvoudige digitale in- en uitgangssignalen nodig zijn, zoals de besturing van sensoren, schakelaars, motoren en pneumatische actuatoren.

ATEX
ATEX is een afkorting voor “ATmosphères EXplosibles”, verwijst naar de Europese richtlijnen (ATEX 2014/34/EU) met betrekking tot explosieveiligheid. ATEX-richtlijnen zijn van toepassing op apparatuur en beschermingssystemen die worden gebruikt in een potentieel explosieve atmosfeer. ATEX 2014/34/EU stelt eisen aan het ontwerp, de constructie en het gebruik van deze apparatuur.

ATEX veiligheidsschakelaars
ATEX Veiligheidsschakelaars zijn veiligheidsschakelaars die voldoen aan de Atex-richtlijnen en geschikt zijn voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen. Atex veiligheidsschakelaars worden vaak gebruikt in industrieën zoals de chemische industrie, olie en gas en de mijnbouw. Lees meer over ATEX veiligheidsschakelaars

ATEX-zones
ATEX zones zijn gebieden die zijn geclassificeerd op basis van het risico op explosieve atmosferen, waarbij elke zone specifieke veiligheidsmaatregelen en apparatuur vereisten heeft om de veiligheid te waarborgen bij het werken met machines in dergelijke omgevingen. ATEX zones kunnen worden verdeelde in twee hoofdcategorieën: ATEX Zones 0, 1 en 2 voor gassen en dampen en ATEX zones 20,21 en 22 voor stof.

ATEX 114
De ATEX 114-richtlijn, ook wel bekend als de ATEX-apparatuur richtlijn, specificeert de technische en veiligheidseisen voor apparatuur die bedoeld is voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen, met inbegrip van machines en veiligheidscomponenten.

Auxiliary reset
Een auxiliary reset (hulpreset) is een functie op een veiligheidsschakelaars of -systeem waarmee een machine of apparaat kan worden gereset nadat er een veiligheidsgebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld het herstellen van een noodstopknop zijn om de machine opnieuw op te starten, nadat deze is gestopt vanwege een noodsituatie.

B

B10d-waarde
De B10d-waarde is een maatstaf voor de betrouwbaarheid van een veiligheidscomponent, zoals een veiligheidsrelais of een veiligheidscontact. Het geeft het verwachte aantal bedrijfsuren aan voordat de betrouwbaarheid van het component afneemt tot 10% (in termen van faalkans).

Bedieningshandleiding
Een document dat gedetailleerde instructies en richtlijnen bevat voor het veilig bedienen van een specifieke machine, inclusief noodprocedures en  veiligheidsvoorschriften.

Bedieningshendels
Handgrepen of hendels die worden gebruikt om fysieke bediening van machines mogelijk te maken, zoals het besturen van de snelheid, richting of positie van een bewegend onderdeel.

Bedieningsinstructies
Gedetailleerde procedures en richtlijnen die werknemers moeten volgen bij het veilig bedienen van een specifieke machine, inclusief stappen voor het opstarten, bedienen en afsluiten van de machine.

Bedieningsknoppen
Fysieke knoppen op een bedieningspaneel of bedienunit waarmee werknemers specifieke machinebewegingen of -acties kunnen activeren en/of stoppen.

Bedieningspaneel
De interface van een machine waarmee werknemers de machine bedienen, besturingsinstellingen aanpassen en veiligheidsfuncties kunnen activeren.

Bedienunits
Bedienunits zijn de interfacecomponenten van een machine waarmee werknemers interactie hebben om de machine te bedienen, instellingen aan te passen en commando’s te geven voor verschillende functies.
Lees meer over bedienunits

Bedradingsschema
Een bedradingsschema is een diagram dat de elektrische bedrading en de verbindingen tussen elektrische componenten in een machine of systeem weergeeft. Het geeft gedetailleerde informatie over hoe de elektrische stroom loopt en hoe de componenten met elkaar zijn verbonden.

Beschermingsklasse
Een classificatiesysteem dat aangeeft in hoeverre een apparaat bestand is tegen indringing van vaste deeltjes, vloeistoffen en andere externe invloeden. De beschermingsklasse wordt vaak aangeduid met de IP-code (Ingress Protection) gevolgd door twee cijfers zoals IP65, IP67 of IP69. Een hoger cijfer geeft een hogere mate van bescherming.

Beschermkap
Een fysieke barrière die wordt gebruikt om bewegende delen van machines af te schermen om zo werknemers te beschermen tegen direct contact met gevaarlijke onderdelen.

Besloten ruimte
Een besloten ruimte is een afgesloten of beperkte ruimte die bepaalde veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, zoals beperkte toegang, gebrek aan ventilatie of de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Het is belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen bij het betreden van besloten ruimtes om letsel of blootstelling aan gevaarlijke omstandigheden te voorkomen.

Besturingscircuit
Het elektrische circuit dat verantwoordelijk is voor het aansturen en controleren van de veiligheidsfuncties van een machine, zoals noodstopschakelaars, veiligheidsrelais en sensoren.

Beveiligingsafstand
De beveiligingsafstand is de afstand die er nodig is tussen de gevaarlijke zone van een machine en de positie waar werknemers zich bevinden, om direct contact met het gevaar te voorkomen.

Beveiligingscategorie
Een classificatiesysteem dat de mate van veiligheid aangeeft die wordt geboden door veiligheidscomponenten of veiligheidssystemen, vaak aangeduid als categorie 1,2, 3 of 4, waarbij categorie 4 de hoogste veiligheidsintegriteit heeft. Het selecteren van de juiste beveiligingscategorie is essentieel om ervoor te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen in overeenstemming zijn met het risiconiveau van de machine of het proces.

Beveiligingsmechanisme
Een mechanisme dat is ontworpen om de veiligheid van een machine te waarborgen, zoals een vergrendeling, noodstopschakelaar of veiligheidssensor.

Beveiligingszone
De beveiligingszone is een afgebakend gebied rondom een machine waarbinnen bepaalde veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn om de veiligheid van werknemers te waarborgen.

Bewegingsdetectie
Het proces van het detecteren van beweging in de buurt van machines met behulp van sensoren om mogelijke gevaren te identificeren en passende acties te ondernemen.

Bewegingsrichting
De richting waarin een machine of bewegend onderdeel zich beweegt, zoals lineaire beweging, roterende beweging, omhoog/omlaag, heen en weer, etc.

Bewegingssensor
Een bewegingssensor detecteert beweging en wordt gebruikt om machines te activeren, deactiveren of waarschuwingssignalen te geven op basis van de aanwezigheid van personen in de buurt.

Bewegingsvrijheid
Het bereik van beweging dat wordt toegestaan ​​door veiligheidsvoorzieningen bij het werken met machines, waarbij werknemers voldoende bewegingsruimte hebben om hun taken uit te voeren zonder onnodige risico’s.

Blokkeerapparaat
Ook wel bekend als een vergrendelingsapparaat of een interlock, is een veiligheidsvoorziening dat ongeoorloofde toegang tot gevaarlijke zones of bewegende delen van machines voorkomt, waardoor de veiligheid van werknemers wordt gewaarborgd.

Blokkeerkracht
De kracht die nodig is om een veiligheidsvoorziening, zoals een veiligheidshek of vergrendeling, te blokkeren of tegen te houden. Blokkeerkracht wordt meestal gemeten en uitgedrukt in newton (N) of kilonewton (kN). Het vereiste niveau van blokkeerkracht hangt af van verschillende factoren, waaronder het risiconiveau van de machine, de snelheid en massa van de bewegende delen, en de mogelijke gevolgen van een ongecontroleerde beweging.

Blokkeerschakelaar
Een veiligheidsschakelaar die wordt geactiveerd wanneer een beschermkap wordt geopend, waardoor de machine onmiddellijk wordt uitgeschakeld om de veiligheid te waarborgen.

B-normen
B-Normen zijn normen die specifiek van toepassing zijn op machineveiligheid. Deze normen zijn opgesteld door normalisatie-instanties, zoals EN ISO 13849. Deze B-normen bevatten richtlijnen en vereisten voor het ontwerpen en bouwen van veilige besturingssystemen en veiligheidsfuncties van machines.
Lees meer over wet en regelgeving

Brady
Brady is een leverancier van machineveiligheidsproducten en biedt een uitgebreid Lockout-Tagout product aan. Het Brady assortiment bestaat onder andere uit veiligheidshangsloten, slotvermeerderaars, tags en labels, vergrendelingen en lockout stations.
Lees meer over Brady

Bravo
De Bravo is een mechanische insluitingsbeveiliging speciaal voor het beveiligen van lichtschermen. Dit universele blokkeersysteem zorgt ervoor dat machines niet onbedoeld herstart worden tijdens werkzaamheden.
Lees meer over Bravo insluitingsbeveiliging

C

Categorie van veiligheidsfunctie
Een classificatiesysteem dat de mate van veiligheidsintegriteit aangeeft van een bepaalde veiligheidsfunctie van een machine, zoals stopcategorieën (bijv. Categorie 0, 1, 2) volgens de EN ISO 13849-norm.

CCC
CCC staat voor China Compulsory Certification. Het is een certificeringssysteem dat verplicht is voor bepaalde producten die op de Chinese markt worden verkocht, waaronder machines en apparatuur. Het CCC-keurmerk geeft aan dat het product voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen die in China worden gehanteerd.

CE-conformiteit
CE-conformiteit verwijst naar het voldoen aan de eisen van de CE-markering, zoals vastgelegd in de Europese Machinerichtlijn (2006/42/EG). Hiermee wordt de veiligheid en gezondheid van werknemers gewaarborgd bij het gebruik van machines binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

CE-markering
De CE-markering is een conformiteitsmarkering die aangeeft dat een product voldoet aan de geldende Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. In de context van machineveiligheid geeft de CE-markering aan dat een machine voldoet aan de relevante Europese richtlijnen en is beoordeeld op veiligheidsaspecten voordat deze op de markt wordt gebracht.

CETOP
CETOP staat voor “Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques” en verwijst naar een Europese federatie van nationale verenigingen op het gebied van oliehydraulica en pneumatiek. In de machineveiligheidswereld wordt CETOP gebruikt als een standaard voor bepaalde normen en specificaties met betrekking tot hydraulische en pneumatische systemen.

Cilinderslot
Een vergrendelingsmechanisme dat wordt gebruikt om een machineonderdeel, zoals een deur of een beschermkap, op zijn plaats te vergrendelen en te voorkomen dat het per ongeluk wordt geopend tijdens de werking van de machine.

CIP Safety
CIP safety (Common Industrial Protocol) is een communicatieprotocol voor veilige gegevensoverdracht tussen veiligheidsapparaten en veiligheidscontrollers in de machineveiligheidsindustrie. Door het gebruik van CIP Safety kunnen veiligheidsapparaten naadloos worden geïntegreerd in bestaande industriële netwerken, zoals Ethernet/IP.

Circuitonderbreker
Een circuitonderbreker is een elektrisch apparaat dat wordt gebruikt om een elektrisch apparaat automatisch uit te schakelen wanneer er een te hoge stroom of kortsluiting wordt gedetecteerd.

Cleaning in Place (CIP)
Cleaning in Place (CIP) is een methode die wordt gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie om apparatuur en leidingen te reinigen zonder deze te demonteren. Het maakt gebruik van gespecialiseerde reinigingsmiddelen, spoelwater en mechanische actie om het interieur van de apparatuur grondig te reinigen en te desinfecteren.

C-normen
C-normen verwijzen naar de Europese normen die zijn opgesteld door CEN (Comité Européen de Normalisation). Deze normen zijn gebaseerd op de Europese Machinerichtlijn (2006/42/EG). C-normen bieden richtlijnen en voorschriften voor fabrikanten, machinebouwers en gebruikers om te voldoen aan de vereiste veiligheidsniveaus.
Lees meer over wet en regelgeving

Collision Detection
Collision detection is een functie of technologie die wordt gebruikt om botsingen of aanvaringen tussen bewegende delen van een machine te detecteren en te voorkomen.

Commissie voor risicobeoordeling
Een multidisciplinaire groep van deskundigen die verantwoordelijk is voor het identificeren, evalueren en beoordelen van potentiële risico’s die verband houden met een machine, met als doel passende veiligheidsmaatregelen te nemen.

Compatibiliteit van veiligheidscomponenten
De mogelijkheid om verschillende veiligheidscomponenten, zoals sensoren, schakelaars en besturingssystemen, effectief met elkaar te laten samenwerken.

Conformiteitsbeoordeling
Het proces van het beoordelen en verifiëren van de overeenstemming van een machine met de toepasselijke normen en regelgeving op het gebied van machineveiligheid, inclusief inspectie, testen en documentatie.

Contactloze veiligheidsbarrière
Een veiligheidsbarrière die bestaat uit een reeks sensoren en zenders/ontvangers die een onzichtbare beschermingszone creëren rond het gevaarlijke gebied van een machine, hierdoor wordt direct contact met het gevaarlijke gebied voorkomen.

Contactloze veiligheidsschakelaar
Een veiligheidsschakelaar of veiligheidssensor die wordt geactiveerd door de nabijheid van een speciale sleutel of tag, zonder fysiek contact, om de machine onmiddellijk uit te schakelen in geval van een noodsituatie.
Lees meer over contactloze veiligheidsschakelaars

Control Panel
Het bedieningspaneel of bedieningsinterface van een machine waarop bedieningsknoppen, schakelaars, displays en indicatoren zijn geplaatst om de machine te bedienen en te monitoren.

Controlecircuit
Het elektrische circuit dat verantwoordelijk is voor het bewaken en controleren van de veiligheidsfuncties van een machine, zoals veiligheidsrelais, noodstopschakelaars en veiligheidssensoren.

Correctieve actie
Een actie die wordt ondernomen om een geconstateerd veiligheidsprobleem of gebrek aan naleving van de machineveiligheidsnormen te corrigeren en de veiligheid van de machine te waarborgen.

Corrosiebestendig
De eigenschap van materialen of onderdelen die bestand zijn tegen corrosie of aantasting door chemische stoffen, vochtigheid of andere omgevingsomstandigheden die aanwezig kunnen zijn in industriële omgevingen.

Crisisstop
Een noodstop die wordt geactiveerd wanneer zich een ernstige noodsituatie voordoet, zoals een gevaarlijke storing of een onmiddellijk risico op letsel, om de machine onmiddellijk te stoppen en verdere schade of letsel te voorkomen.

CSA
CSA staat voor Canadian Standards Association. Het is een Canadese organisatie die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en publiceren van normen voor verschillende industrieën, waaronder machineveiligheid. CSA-normen worden erkend in Canada en worden vaak gebruikt als referentie bij het beoordelen van de veiligheid van machines.

Cyclustijd
De tijd die nodig is voor een volledige cyclus van een machinebeweging, zoals een knipperend licht, een deur die opent en sluit, of een perscyclus. De cyclustijd kan van invloed zijn op de veiligheidsmaatregelen en reactietijd van operators.

D

Detectieafstand
De maximale afstand tussen een sensor en een object waarbij betrouwbare detectie nog steeds mogelijke is. De detectieafstand is een belangrijke parameter bij het selecteren van veiligheidssensoren voor het bewaken van zones of het detecteren van bewegingen in de buurt van machines.

Deurbeveiliging
Deurbeveiliging omvat verschillende mechanismen en apparaten die worden gebruikt om de veiligheid van deuren op machines te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld een deurvergrendelingssysteem zijn dat voorkomt dat een deur wordt geopend terwijl de machine in bedrijf is, of een deurbewakingsschakelaar die de machine uitschakelt wanneer de deur wordt geopend.

Deurvergrendeling
Een mechanisch systeem dat wordt gebruikt om deuren van machines te vergrendelen, zodat ze tijdens bedrijf gesloten blijven en niet kunnen worden geopend, wat de toegang tot gevaarlijke zones voorkomt en de veiligheid van operators waarborgt.
Lees meer over deurvergrendelingen

Deurvergrendeling met safety key
Een mechanisch systeem om deuren van machines te vergrendelen. Deze vergrendelingen zijn uitgerust met een safety key. Een safety key voorkomt insluiting in de gevaarlijke zone. De sleutel wordt meestal verwijderd en bewaard door geautoriseerd personeel om te voorkomen dat de deur wordt geopend tijdens machinebediening.
Lees meer over deurvergrendelingen met safety key

Diagnostic Coverage (DC)
Diagnostic Coverage is een maatstaf voor de mogelijkheid van een veiligheidssysteem om storingen en fouten te detecteren en te diagnosticeren. Het geeft aan in welke mate het systeem in staat is om storingen te identificeren en te melden om de veiligheid te waarborgen.

Direct Current (DC)
Direct Current (DC) verwijst naar de constante stroomrichting van elektrische stroom. Het is een type elektrische stroom waarbij de stroom altijd in dezelfde richting vloeit, van positief naar negatief. In machineveiligheidssystemen kunnen DC-voedingen worden gebruikt voor het leveren van stroom aan veiligheidscomponenten zoals sensoren, schakelaars en relais.

Documentatie van machineveiligheid
Het proces van het opstellen en bijhouden van gedocumenteerde informatie over de machineveiligheid, waaronder risicobeoordelingen, technische specificaties, handleidingen, certificaten en onderhoudsregistraties.

Dode zone (Dead zone)
Een gebied of zone in de werkomgeving van een machine waar geen veiligheidsdetectie of -bescherming aanwezig is, waardoor het risico op ongelukken of letsel toeneemt.

Dodemansknop
Een dodemansknop, ook wel bekend als noodstopknop of een noodknop, is een schakelaar die wordt bediend door een operator om een machine onmiddellijk te stoppen in geval van een noodsituatie. Een noodstop is ontworpen om snel en gemakkelijk toegankelijk te zijn, zodat de operator de machine gelijk kan uitschakelen bij dreiging van een gevaarlijke situatie.

Drie positie schakelaar
Een 3 positie schakelaar is een schakelaar met drie mogelijke posities: aan, uit en vergrendeld. Het wordt vaak gebruikt in machineveiligheidstoepassingen om verschillende modi van bediening te regelen, zoals normaal bedrijf, onderhoudsmodus en vergrendelde modus voor service of reparaties.

Drukschakelaar
Een drukschakelaar is een schakelaar die wordt geactiveerd door veranderingen in druk, deze schakelaar wordt vaak gebruikt om het bewaken van drukniveaus in een systeem mogelijk te maken, bijvoorbeeld om overdruk te detecteren en beschermende maatregelen te activeren.

Dubbele bekrachtiging
Een veiligheidsfunctie waarbij twee onafhankelijke schakelaars of sensoren gelijktijdig moeten worden geactiveerd om een beweging of actie van de machine mogelijk te maken, waardoor de kans op onbedoelde of ongecontroleerde bewegingen wordt verminderd.

Duwkracht
De duwkracht is de kracht die wordt uitgeoefend wanneer een object wordt geduwd, bijvoorbeeld door een machineonderdeel. Het beheersen en beperken van de duwkracht is belangrijk om letsel of schade te voorkomen.

E

Electromagneet / Houdmagneet
Een electromagneet of houdmagneet genereert een magnetisch veld wanneer er elektrische stroom doorheen gaat. Het wordt vaak gebruikt in machineveiligheidstoepassingen om deuren, poorten of afschermingen gesloten en vergrendeld te houden totdat de stroom wordt onderbroken.

Electronic Device Monitoring (EDM)                                                                                                                          Electronic Device Monitoring (EDM) is een functie in machineveiligheidssystemen dat de werking van veiligheidscomponenten bewaakt. Het maakt gebruik van elektronische circuits en sensoren om de status van noodstopschakelaars, veiligheidssensoren en andere veiligheidsapparatuur te controleren. Door continu de werking te bewaken, kan EDM potentiële storingen of defecten in de veiligheidsapparatuur detecteren en waarschuwingen genereren om de veiligheid van het systeem te waarborgen.

Elektrische isolatie
Het gebruik van isolatiematerialen of -methoden om elektrische geleiding tussen geleidende delen te voorkomen, waardoor het risico op elektrische schokken of kortsluitingen wordt verminderd.
EN
EN staat voor Europese norm. Het verwijst naar normen die zijn opgesteld door de Europese normalisatieorganisatie CEN (Comité Européen de Normalisation). De normen zijn van toepassing binnen de Europese Unie.
Energiebron
Een energiebron is een systeem, apparaat of component dat elektrische, mechanische, pneumatische of andere vormen van energie levert voor de werking van een machine. Het kan elektriciteit, druklucht, hydraulische vloeistof of andere energiebronnen omvatten.
Energievergrendeling
Een veiligheidsprocedure waarbij de energietoevoer naar een machine wordt geïsoleerd of uitgeschakeld en vergrendeld met een specifiek vergrendelingsapparaat, dit kan een veiligheidshangslot zijn of een andere Lockout-Tagout vergrendeling. Hiermee wordt ongeautoriseerde activering of bediening voorkomen tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.
E-stop (noodstop)
Een noodstopschakelaar of noodstopknop die wordt gebruikt om een machine onmiddellijk en veilig te stoppen in noodsituaties. Het indrukken van de E-stopknop onderbreekt de stroomtoevoer naar de machine en activeert veiligheidsmaatregelen.
EtherCAT
EtherCAT is een realtime ethernet-communicatiesysteem dat wordt gebruikt in industriële automatisering. EtherCAT maakt snelle en betrouwbare gegevensoverdracht mogelijk tussen verschillende apparaten en besturingscomponenten.
Ethernet IP
Ethernet IP is een industriële communicatienetwerkstandaard gebaseerd op het Ethernet-protocol. Ethernet IP maakt gegevensuitwisseling en besturing mogelijk tussen verschillende apparaten en systemen in een automatiseringsomgeving, waardoor machineveiligheidssystemen kunnen worden geïntegreerd met andere automatiseringstoepassingen.
Ex
EX is een afkorting die wordt gebruikt om apparatuur of componenten aan te duiden die geschikt zijn voor gebruik in explosieve atmosferen volgens de ATEX-richtlijnen. Het “Ex”-teken geeft aan dat het product voldoet aan de vereisten voor explosieveiligheid.
Ex zone
Een Ex zone, ook bekend als een explosiegevaarlijke zone, is een gebied waarin een explosieve atmosfeer kan ontstaan door de aanwezigheid van brandbare stoffen, zoals gassen, dampen of stofdeeltjes. Het classificeren van een locatie als Ex zone is belangrijk bij het selecteren van geschikte apparatuur en beveiligingsmaatregelen om het risico op explosies te minimaliseren.
Explosieveilig
Het vermogen van apparatuur of systemen om te voorkomen dat ze ontstekingsbronnen vormen en explosies veroorzaken in de aanwezigheid van ontvlambare stoffen. Explosieveilige apparatuur is ontworpen om te voldoen aan specifieke veiligheidsnormen en -eisen om de risico’s van explosies te minimaliseren.
Explosieveiligheid (Ex-veiligheid)
Maatregelen en richtlijnen die worden toegepast om de veiligheid te waarborgen in omgevingen waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld in de buurt van brandbare gassen, dampen of stof.

F

Fail safe
Een ontwerpprincipe dat ervoor zorgt dat een systeem of component in een veilige toestand valt of blijft bij een storing, zoals een stroomuitval of een defect. Fail safe-mechanismen worden toegepast om de veiligheid van machines en systemen te waarborgen.

Fault masking
Fault masking verwijst naar een situatie waarin een fout of storing in een systeem niet wordt gedetecteerd of gesignaleerd door het veiligheidssysteem. Dit kan resulteren in een verminderde betrouwbaarheid van het systeem en een verhoogd risico op onveilige situaties.

Feedbacksysteem
Een systeem dat informatie terugstuurt naar een besturingssysteem of operator om de status, prestaties of conditie van een machine te communiceren. Feedbacksystemen kunnen gebruik maken van visuele indicatoren, alarmsignalen of displays om de veilige werking van machines te ondersteunen.

Food Grade
Food Grade verwijst naar materialen, apparatuur en processen die geschikt en veilig zijn voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Het houdt in dat alle componenten die in contact komen met voedsel voldoen aan de specifieke normen en richtlijnen met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne.

Fortress Interlocks
Een bekend merk van veiligheidsvergrendelingssystemen dat hoogwaardige interlock-oplossingen biedt om de veiligheid van machines en apparatuur te waarborgen. Fortress Safety heeft onder andere Veiligheidsschakelaars en Trapped Key Interlocks.
Lees meer over Fortress Safety

Foutbestendigheid
Het vermogen van een systeem of machine om veilig te blijven werken, zelfs in het geval van fouten of storingen. Foutbestendigheid kan worden bereikt door redundante systemen, fail-safe ontwerpen en noodstopsystemen te gebruiken.

Foutdiagnose
Het proces van het identificeren en lokaliseren van fouten, storingen of gebreken in een machine of systeem. De foutdiagnose is belangrijk voor het opsporen van problemen die de veiligheid kunnen beïnvloeden en voor het nemen van passende corrigerende maatregelen.

FOV
FOV of Field of View, is het open waarneembare gebied dat een persoon/machine/radar kan zien. Radars kunnen verschillende gezichtsvelden hebben. Symmetrische FOV en asymmetrische FOV, of een corridor FOV. Met verschillende lengtes en graden van de horizontale en verticale vlakken.

Frank access control
De tool FRANK van Fortress Safety registreert de toegang en toegangstijden, waardoor de productiviteit beter kan worden geanalyseerd. Daarnaast geeft het meer duidelijkheid over de optimale tijden om preventief onderhoud uit te voeren. FRANK kan ook worden gebruikt voor het verzamelen van monsters en het bijhouden van inspecties.
Lees meer over Fortress Safety

Frequentieregelaar
Een frequentieregelaar is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om de snelheid en het vermogen van een elektrische motor te regelen. Een frequentieregelaar kan worden toegepast om veilige en gecontroleerde bewegingen van machines mogelijk te maken.

Functieblokkade
Een veiligheidsmechanisme dat wordt geactiveerd wanneer een bepaalde functie, zoals een deurvergrendeling of lichtscherm, wordt onderbroken of geblokkeerd. Het blokkeren van de functie voorkomt dat de machine in werking treedt totdat het probleem is opgelost.

Functievergrendeling
Een veiligheidsmaatregel waarbij bepaalde functies van een machine worden vergrendeld of uitgeschakeld tijdens bepaalde bedrijfsomstandigheden of handelingen. Functievergrendeling voorkomt onbedoeld gebruik van functies die gevaarlijk kunnen zijn.

Fysieke afscherming
Het gebruik van barrières, panelen, hekwerken en deuren om gevaarlijke delen van machines af te schermen en ongeautoriseerde toegang tot gevaarlijke zones te voorkomen.
Lees meer over veiligheidsafscherming

G

Gedwongen contacten
Schakelaars die mechanisch worden geactiveerd en ervoor zorgen dat een bepaalde handeling moet worden uitgevoerd voordat andere acties kunnen plaatsvinden. Gedwongen contacten worden vaak gebruikt om een veilige volgorde van handelingen te waarborgen en om onbedoelde acties te voorkomen.

Groep Lockout
Een groep lockout is een procedure waarbij meerdere energiebronnen worden vergrendeld om ervoor te zorgen dat er veilig onderhoudt of reparaties kunnen worden uitgevoerd aan machines of systemen. Een groep lockout houdt in dat elke gevaarlijke energiebron wordt uitgeschakeld en vergrendeld, zodat niemand per ongeluk de energiebron kan activeren.
Lees meer over Lockout-Tagout

Gelijksluitend hangslot
Een gelijksluitend hangslot is een hangslot waarbij meerdere hangsloten worden bediend met dezelfde sleutel. Hierdoor kan één sleutel meerdere hangsloten openen, dit kan handig zijn zijn bij het beveiligen van meerdere punten op een machine of installatie.
Lees meer over Lockout-Tagout

Gelijkspanning (DC)
Gelijkspanning is een elektrische stroom waarvan de richting en polariteit constant blijven. Het wordt vaak gebruikt in elektronische apparaten en batterijvoedingssystemen.

H

HMI (Human-Machine Interface)
Een HMI is een interface waarmee mensen kunnen communiceren met een machine. Een HMI kan worden gebruikt om veiligheidsinformatie te weer te geven, bedieningshandelingen uit te voeren en statusindicatoren te tonen.

Handdetectie
Handdetectie verwijst naar het vermogen van een veiligheidssysteem om de aanwezigheid of het contact van een hand in de buurt van gevaarlijke zones of bewegende delen te detecteren. Handdetectie kan leiden tot het onmiddellijk stoppen of vertragen van de machinebeweging om letsel te voorkomen.

Handmatige herstart
Een handmatige herstart vereist dat een operator bewust een herstarthandeling uitvoert nadat een machine is gestopt door een veiligheidssysteem. Dit voorkomt een onbedoelde automatische herstart na een veiligheidsinterventie.

Hazard
Een hazard is een potentieel gevaarlijke situatie of bron die letsel of schade kan veroorzaken. Hazards kunnen onder andere bestaan uit bewegende machineonderdelen, elektrische gevaren, gevaarlijke stoffen en thermische risico’s.

Hoofdsleutelsysteem
Een hoofdsleutelsysteem is een systeem waarbij er een hiërarchie van sleutels is, één hoofdsleutel heeft toegang tot alle sloten. De sub-sleutels hebben toegang tot specifieke sloten. Het gebruik van dit systeem zorgt voor een gecontroleerd toegangsbeheer binnen een gebouw of een machinepark.

Hoofdstroom
Hoofdstroom verwijst naar de primaire elektrische stroom die door een machine of systeem loopt om de normale werking ervan mogelijk te maken. Het omvat de voeding naar motoren, aandrijvingen en andere grote elektrische componenten.

Hoofdstroomschakelaar
De hoofdstroomschakelaar is een schakelaar die wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar een machine volledig te onderbreken. Het uitschakelen van de hoofdstroomschakelaar zorgt ervoor dat de machine volledig is uitgeschakeld en geïsoleerd van de voeding.

Hoog gecodeerd
Een term die wordt gebruikt om een coderingssysteem aan te duiden dat een hoog niveau van veiligheid biedt. Hoog gecodeerde systemen maken gebruik van complexe codes en algoritmen om onbevoegde toegang of manipulatie te voorkomen.

Houdkracht (Fmax)
De maximale kracht die een vergrendelingsmechanisme of veiligheidsinrichting kan weerstaan voordat het wordt geactiveerd of losgemaakt. De houdkracht is een belangrijk aspect bij het beoordelen van de veiligheid en betrouwbaarheid van vergrendelingssystemen, zoals veiligheidsdeuren of veiligheidsvergrendelingen.

HSV
HSV is het Fluidsentry hydraulische veiligheidsafsluiter systeem met elektrische bewaking van Fortress Safety. Het Fluidsentry HSV systeem kan achteraf (retro-fit) worden ingebouwd in bestaande hydraulische systemen om het hoogste veiligheidsniveau mogelijk te maken tot Cat. 4, SIL 3, PLe.
Lees meer over de HSV hydraulische veiligheidsafsluiter

Hydrauliek
Een technologie die gebruikmaakt van vloeistofdruk om mechanische kracht over te brengen of te regelen. Hydraulische systemen vereisen specifieke veiligheidsmaatregelen om potentiële gevaren zoals lekkages, drukopbouw en ongecontroleerde bewegingen te beheersen.

Hydraulische druk
De hydraulische druk is de kracht die wordt uitgeoefend door een vloeistof, meestal olie, in een hydraulisch systeem. Hydraulische druk kan gecontroleerd en gereguleerd worden met behulp van kleppen en drukregelaars om de veilige werking van machines te waarborgen.

Hydraulische veiligheid
Hydraulische veiligheid is het toepassen van veiligheidsmaatregelen en componenten bij hydraulische systemen om risico’s op lekkages, drukopbouw en ongecontroleerde bewegingen te minimaliseren.
Lees meer over hydraulische veiligheidsafsluiters

Hydraulische veiligheidsafsluiter
Een veiligheidscomponent dat wordt gebruikt in hydraulische systemen om de stroom van vloeistof te onderbreken en druk te laten ontsnappen wanneer er een gevaarlijke situatie wordt gedetecteerd. Hydraulische veiligheidsafsluiters kunnen handmatig of automatisch worden bediend en spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van ongecontroleerde bewegingen en het minimaliseren van drukopbouw.
Lees meer over hydraulische veiligheidsafsluiters

Hydraulische vergrendeling
Een veiligheidsmechanisme dat wordt gebruikt in hydraulische systemen om beweging of drukopbouw te voorkomen wanneer bepaalde veiligheidsvoorwaarden niet zijn vervuld. Hydraulische vergrendelingen kunnen worden geactiveerd door sensoren, veiligheidsrelais of andere bewakingsapparatuur.
Lees meer over hydraulische veiligheidsafsluiters

I

I/O (inputs / outputs)
I/O staat voor inputs en outputs. In de machineveiligheidswereld verwijst dit naar de verschillende sensoren en actuatoren die worden gebruikt om signalen te ontvangen en te verzenden. Inputs zijn de signalen die worden ontvangen, bijvoorbeeld van een veiligheidsschakelaar die detecteert wanneer een deur wordt geopend. Outputs zijn de signalen die worden verzonden, zoals het activeren van een noodstoprelais om de machine uit te schakelen.

I/O Link
I/O Link is een communicatieprotocol dat wordt gebruikt om gegevens digitaal uit te wisselen tussen machines, sensoren en actuators. Het zorgt tevens voor het doorgeven van de veiligheidssignalen en zorgt voor een efficiënte en gestandaardiseerde communicatie.

IEC
IEC staat voor International Electrotechnical Commission. Het is een internationale standaardisatieorganisatie die normen ontwikkelt en publiceert met betrekking tot elektrotechniek, elektronica en aanverwante technologieën.

Industry 4.0
Industry 4.0 is een concept dat verwijst naar de integratie van geavanceerde technologieën en automatisering in industriële processen. Industry 4.0 omvat onder andere het gebruik van digitale connectiviteit, data-analyse, cloud computing en het Internet of Things (IoT) om de efficiëntie, flexibiliteit en veiligheid in de industrie te verbeteren.

Industry Leading Practice
Industry Leading Practice betekend de beste en meest geavanceerde methoden, technieken of processen die worden erkend en gevolgd in een bepaalde sector of industrie. Het zijn de normen en praktijken die als leidend worden beschouwd binnen de branche.

Ingress Protection (IP-waarde)
Een classificatiesysteem dat de mate van bescherming aangeeft tegen het binnendringen van stof en water. De IP waarde bestaat uit twee cijfers, het eerste cijfer geeft de bescherming tegen stof aan, het tweede cijfer de bescherming tegen water. Voorbeelden van IP waarden zijn. IP65, IP67 en IP67, hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mate van bescherming.

Inloopbeveiliging
Een veiligheidssysteem dat detecteert wanneer een persoon of object een bepaald gebied nadert of binnengaat waar zich potentieel gevaarlijke machines of processen bevinden. Inloopbeveiliging kan bestaan uit lichtschermen, veiligheidsscanners of radarsensoren.
Lees meer over lichtschermen
Lees meer over radarsensoren

Insluitingsbeveiliging
Insluitingsbeveiligingen zijn mechanische oplossingen tegen insluitingsgevaar bij machines en processen. Deze mechanische oplossingen voorkomen dat machines onbedoeld herstart worden tijdens werkzaamheden.
Lees meer over insluitingbeveiliging

Integratie van veiligheidssystemen
Veiligheidssystemen integreren betekend het naadloos samenvoegen van verschillende veiligheidscomponenten en -systemen binnen een machine of installatie. Dit zorgt voor een gecoördineerde en effectieve veiligheidsfunctionaliteit.  

Interlock
Een veiligheidsmechanisme dat ervoor zorgt dat bepaalde acties of bewegingen alleen kunnen plaatsvinden wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan. Interlocks worden gebruikt om onveilige situaties te voorkomen door de werking van machines of apparatuur te beheersen en te reguleren.

Inxpect
De veilige radarsensor, de eerste veilige totaaloplossing ter wereld die radartechnologie gebruikt om beschermde ruimtes te bewaken, is gemaakt door Inxpect S.p.A. Deze uitgebreide oplossing maakt het mogelijk om ruige omgevingen en ingewikkelde toepassingen ook buiten veilig te bewaken. Werken onder de invloed van externe factoren zoals stof, vuil, regen, licht, vonken en trillingen wordt veiliger met de geavanceerde radartechnologie van Inxpect.
Lees meer over Inxpect

ISO
ISO staat voor International Organization for Standardization. Het is een internationale non-profit organisatie die normen ontwikkelt en publiceert die van toepassing zijn op verschillende aspecten van industrie en technologie. ISO-normen worden vrijwillig toegepast, maar kunnen worden aangenomen als wettelijke vereisten in sommige landen.
Lees meer over ISO-normen 

J

J-box
Een J-box ook wel bekend als een junction box is een behuizing die wordt gebruikt om elektrische verbindingen en bedradingen van verschillende componenten te beschermen en te beheren. Het is een centraal punt waar de bedrading van sensoren, schakelaars en actuators samenkomen voordat ze worden verbonden met de besturings-of veiligheidssystemen.

K

Kleurcodering
Kleurcoderen is het toekennen van specifieke kleuren aan veiligheidscomponenten, zoals veiligheidshangsloten, waarschuwingssignalen en markeringen. Zo kan er snel visuele informatie met betrekking tot de machineveiligheid worden overgebracht. Kleurcoderingen worden ook vaak gebruikt om onderscheid te maken tussen veilige en onveilige zones, noodstops en andere veiligheid gerelateerde elementen in een machineomgeving.

Keuzeschakelaar
Een keuzeschakelaar is een schakelaar die wordt gebruikt om handmatig tussen verschillende werkingsmodi of functies te schakelen. Een keuzeschakelaar kan worden gebruikt om de bedrijfsmodus van een machine te selecteren, zoals handmatige bediening, automatische modus of onderhoudsmodus.

Keyed Alike
Keyed Alike (gelijksluitend), ook wel afgekort als KA, betekent dat meerdere hangsloten met dezelfde sleutel kunnen worden geopend. Dit is handig wanneer er meerdere hangsloten zijn die moeten worden geopend met dezelfde sleutel. Dit kan worden gebruikt wanneer er meerdere machines of isolatiepunten tegelijkertijd beveiligd moeten worden.
Lees meer over veiligheidshangsloten

Keyed Different
Keyed Different (verschillend sluitend), ook wel afgekort als KD, betekent dat elk slot zijn eigen unieke sleutel heeft en niet kan worden geopend met andere sleutels. Dit wordt gebruikt wanneer elke machine of apparaat zijn eigen individuele beveiliging nodig heeft. Lees meer over veiligheidshangsloten
Lees meer over veiligheidshangsloten

L

Laserscanner
Een laserscanner is een veiligheidssensor die gebruikmaakt van laserscantechnologie om een driedimensionaal gebied te bewaken en objecten te detecteren. Laserscanners worden vaak gebruikt als aanwezigheidsdetectie om te voorkomen dat personen of objecten een bepaald gebied binnenkomen, of om de beweging van voertuigen of machines te detecteren.
Lees meer over laserscanners

Lockout-Tagout (LOTO)
Een proceduresysteem waarbij machines en energiebronnen worden uitgeschakeld, vergrendeld en gemarkeerd om te voorkomen dat ze onbedoeld worden ingeschakeld tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. LOTO is bedoeld om de veiligheid van werknemers te waarborgen door hen te beschermen tegen de gevaarlijke energiebronnen van machines.
Lees meer over Lockout-Tagout

Lockout-Tagout-Tryout (LOTOTO)
Een procedure die wordt gebruikt om machines en energiebronnen veilig uit te schakelen, te vergrendelen, te taggen en te controleren tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. De Tryout achter Lockout-Tagout staat voor het controleren of het systeem veilig is uitgeschakeld en vergrendeld.
Lees meer over Lockout-Tagout

Lichtschermen
Lichtschermen staan ook bekend als optische barrières of lichtgordijnen. Het zijn elektronische veiligheidssensoren die een onzichtbaar lichtpatroon creëren tussen een zender en een ontvanger. Lichtschermen zijn ontworpen om te voorkomen dat personen of objecten toegang krijgen tot gevaarlijke gebieden of dat machines in beweging worden gezet wanneer er een object wordt gedetecteerd.
Lees meer over lichtschermen

Lockout-Tagout-Procedures (LOTO)
Een Lockout-Tagout procedure zijn gedetailleerde instructies en richtlijnen voor het veilig vergrendelen, markeren en isoleren van energiebronnen van machines of apparatuur. LOTO-procedures worden gevolgd tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden om te voorkomen dat machines onbedoeld worden ingeschakeld.
Lees meer over Lockout-Tagout

Lock out
Lock out is een veiligheidsprocedure waarbij de energietoevoer naar een machine, apparatuur of systeem wordt uitgeschakeld en vergrendeld om te voorkomen dat deze onbedoeld wordt ingeschakeld tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Dit wordt gedaan om de veiligheid van de werknemers te waarborgen en ongevallen te voorkomen.
Lees meer over Lockout-Tagout

Locked open
Locked open verwijst naar een toestand waarin een veiligheidssysteem, zoals een deurvergrendeling of afscherming, bewust open wordt vergrendeld. Dit kan nodig zijn in bepaalde situaties waarin continu toegang of zichtbaarheid nodig is, hierbij wordt de veiligheidsfunctie niet uitgeschakeld.

Lockout Kit
Een lockout kit is een set van tools en apparatuur die wordt gebruikt bij Lockout-Tagout-procedures. Een lockout kit bevat meestal verschillende vergrendelingsapparaten, veiligheidshangsloten, hangslotvermeerderaars, tags en andere accessoires die nodig zijn om machines en energiebronnen veilig uit te schakelen en te vergrendelen tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.
Lees meer over lockout kits

Lockout Stations
Lockout Stations zijn plastic kasten of borden die worden gebruikt om Lockout-Tagout materiaal georganiseerd op te bergen en beschikbaar te stellen voor werknemers. Lockout stations bevatten vaak haken, houders en vakken om vergrendelingen, veiligheidshangsloten, sleutels overzichtelijk op te bergen en te organiseren.
Lees meer over lockout Stations

Leidingmerkers
Leidingmerkers zijn markeringen of labels die worden gebruikt om leidingen en buizen in een machineomgeving te identificeren en te markeren. Leidingmerkers geven informatie over de inhoud, de richting van de stroom, de veiligheidsvoorschriften of andere relevante details om werknemers bewust te maken van de aanwezigheid en het gebruik van specifieke leidingen.
Lees meer over leidingmerkers

Labelprinters
Labelprinters zijn printers die speciaal worden gebruikt om labels, tags of stickers te printen die informatie bevatten over machines, onderdelen, veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen of instructies. Labelprinters stellen gebruikers in staat om duidelijke en goed zichtbare labels te maken die kunnen worden bevestigd aan machines, gereedschappen, veiligheidsuitrusting en andere items om de veiligheid en identificatie te verbeteren.
Lees meer over labelprinters

Lichaamsdetectie
Lichaamsdetectie is het vermogen van een veiligheidssysteem om de aanwezigheid of het contact van het menselijk lichaam, zoals de torso of ledematen, in de buurt van gevaarlijke zones of bewegende delen te detecteren. Het is ontworpen om letsel te voorkomen door de beweging van de machine te stoppen of te vertragen.

M

Master Lock
Master Lock is een Amerikaanse fabrikant van Lockout-Tagout producten, zoals veiligheidshangsloten, hangslot vermeerderaars en verschillende soorten vergrendelingen die gebruikt kunnen worden om veilig onderhoud uit te voeren aan machines.
Lees meer over Master Lock

Machineafscherming
Machineafscherming verwijst naar de fysieke barrières, zoals hekken, panelen en deuren die rondom een machine worden geplaatst om de toegang tot een gevaarlijke zone te beperken. Het doel van machineafscherming is om werknemers te beschermen tegen mogelijke gevaren, zoals bewegende onderdelen, snijgereedschappen of vallende objecten, terwijl de machine nog steeds veilig kan functioneren.
Lees meer over machineafscherming

Machine
Een machine is een apparaat dat mechanische of elektrische energie omzet om een specifieke taak uit te voeren, zoals productie, bewerking of transport.

Machine richtlijn
De Machine richtlijn is een Europese richtlijn (2006/42/EG) die essentiële gezondheids- en veiligheidseisen vaststelt voor machines die op de markt worden gebracht in de Europese Unie. De Machine richtlijn heeft als doel om de veiligheid en gezondheid van personen die machines bedienen en onderhouden te waarborgen.
Lees meer over wet- en regelgeving

Machineveiligheid
Machineveiligheid omvat technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat machines veilig worden ontworpen, gebouwd, geïnstalleerd en gebruikt. Het doel van machineveiligheid is het minimaliseren van risico’s op letsel of schade door het implementeren van veiligheidssystemen, -voorzieningen en -procedures.

Mechan Controls
Mechan Controls ontwerpt en produceert verschillende machineveiligheidsproducten, waaronder veiligheidssensoren, veiligheidsschakelaars, mechanische vergrendelingen en veiligheidslichtschermen.
Lees meer over Mechan Controls

Magnetisch gecodeerd
Magnetisch gecodeerd verwijst naar een veiligheidstechnologie dat gebruik maakt van magnetische velden om de positie en bewegingen van objecten te detecteren. Hierdoor kan de toegang tot machines en zones worden gecontroleerd. Magnetisch gecodeerde veiligheidssensoren maken gebruik van magnetische codes, bestaande uit magnetische velden met specifieke patronen, die worden gedetecteerd door magnetische sensoren.

Magneetspoel
Een magneetspoel is een elektrisch apparaat dat een magnetisch veld creëert wanneer er stroom doorheen wordt gestuurd. Een magneetspoel wordt vaak gebruikt als onderdeel van een elektromagnetische schakeling, zoals een veiligheidsvergrendelingssysteem, waarbij de magneetspoel wordt geactiveerd om een vergrendeling te ontgrendelen of vergrendelen.

MagnaSafe
MagnaSafe is een serie contactloze magnetische veiligheidsschakelaars van Mechan Controls. Geschikt voor gebruik in SIL3, Categorie 4 en PLe applicaties.
Lees meer over MagnaSafe veiligheidssensoren

Masking
Masking is een functie van veiligheidslichtscherm of -barrière waarbij bepaalde delen van de lichtstraal worden genegeerd of uitgeschakeld om ongewenste alarmen of reacties te voorkomen. Hierdoor kunnen specifieke gebieden, bijvoorbeeld waar bewegende delen van de machine geen gevaar opleveren voor de operator, worden gemaskeerd.
Lees meer over lichtschermen

Machineverantwoordelijke
De machineverantwoordelijke is een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid en het correcte gebruik van een machine. Deze persoon is op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften, voert inspecties en onderhoud uit en zorgt ervoor dat de machine voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen en richtlijnen.

Manipulatie
Manipulatie is het ongeoorloofd aanpassen, veranderen of omzeilen van veiligheidsvoorzieningen of beveiligingsmechanismen op machines. Dit kan leiden tot onveilige situaties en moet worden voorkomen.

Master Keyed
Master Keyed (hoofdsleutel) verwijst naar een sleutel systeem met een hoofdsleutel. Deze hoofdsleutel kan meerdere sloten openen. Elk slot heeft ook zijn eigen individuele sleutel, maar de hoofdsleutel biedt toegang tot alle sloten binnen het systeem.

Machinebouwer
Een machinebouwer is een bedrijf of organisatie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen, fabriceren en assembleren van machines en systemen. Machinebouwers kunnen gespecialiseerd zijn in verschillende industrieën en sectoren en spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de machineveiligheid tijdens het ontwerp en de bouw van machines.

Mechanische vergrendeling
Een mechanische vergrendeling is een methode om de energietoevoer naar een machine te onderbreken en vergrendelingsmechanismen, zoals sloten, klemmen en pennen gebruikt om de bewegende delen van een machine te immobiliseren en te voorkomen dat deze per ongeluk wordt gestart.

Meerstraals lichtscherm
Een meerstraals lichtscherm is een type veiligheidssensor dat bestaat uit meerdere infraroodstralen die zich over een bepaalde afstand uitstrekken. Het wordt gebruikt om een beschermende barrière te creëren en detecteert wanneer een van de stralen wordt onderbroken, dit kan wijzen op de aanwezigheid van een object of persoon in de gevarenzone van de machine.
Lees meer over lichtschermen

Mean Time to dangerous Failure (MTTFd)
Mean Time to dangerous Failure (MTTFd) is een maatstaf die wordt gebruikt om de betrouwbaarheid van een veiligheidssysteem of component te beoordelen. Het geeft de gemiddelde tijd aan tussen het optreden van een storing en de gevaarlijke toestand van het systeem of een component. MTTFd wordt vaak gebruikt bij het bepalen van de Performance Level (PL) volgens de ISO 13849-norm voor functionele veiligheid.

Mespatroon
Een mespatroon, ook wel een meszekering genoemd, is een type zekering dat wordt gebruikt om elektrische circuits te beschermen tegen overbelasting of kortsluiting. Het bestaat uit een metalen geleider die smelt en onderbreekt bij een te hoge stroomsterkte, waardoor de stroomtoevoer naar het circuit wordt onderbroken. Een mespatroon kan worden vervangen door een nieuw patroon nadat het is geactiveerd.

Motor Control Center (MCC)
Een Motor Control Center is een elektrische behuizing waarin meerdere motorstarters en motorbeveiligingsapparaten zijn geïntegreerd om de controle en beveiliging van elektrische motoren te regelen.

Modulair
Modulair verwijst naar een modulair systeem waarbij veiligheidscomponenten, zoals vergrendelingssystemen, schakelaars of sensoren, zijn ontworpen als afzonderlijke modules die kunnen worden geconfigureerd en geïntegreerd op basis van de specifieke veiligheidseisen van een machine. Deze modulaire aanpak maakt aanpassing, uitbreiding en onderhoud van het machineveiligheidssysteem gemakkelijker en efficiënter. Het biedt flexibiliteit bij het ontwerpen en implementeren van veiligheidsoplossingen.
Lees meer over modulaire veiligheidsschakelaars

Muting
Muting is een functie in veiligheidslichtschermen of -barrières waarbij de bescherming tijdelijk wordt onderbroken of genegeerd om het gecontroleerde transport van materialen of objecten mogelijk te maken. Dit kan nodig zijn bij gecontroleerde toegangspunten of om specifieke bewegingen toe te staan zonder onnodige stilstand van de machine.
Lees meer over veiligheidslichtschermen

N

Noodontgrendeling
Een noodontgrendeling wordt gebruikt om snel en direct een machine of systeem te ontgrendelen in geval van een noodsituatie. Een noodontgrendeling maakt het mogelijk om de normale vergrendeling van een machine te omzeilen en onmiddellijk toegang te krijgen tot gevaarlijke gebieden.  

Noodstop
Een noodstopknop of schakelaar die wordt gebruikt om een machine of systeem onmiddellijk te stoppen in noodsituaties. Het activeert een veiligheidsfunctie die de machine uitschakelt en potentieel gevaarlijke bewegingen of acties stopt.

NEN
NEN staat voor Nederlandse Norm (Dutch Standard). Het is een non-profitorganisatie in Nederland die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, beheren en publiceren van nationale normen. NEN-normen zijn van toepassing op verschillende gebieden, waaronder machineveiligheid, en dienen als richtlijnen voor het waarborgen van veiligheid en kwaliteit.

Normally Open contacten (NO)
Normally open contacten zijn een type elektrisch contact dat open is in de ruststand en sluit wanneer er een signaal of spanning wordt toegepast. Dit betekent dat er geen elektrische stroom door het contact stroomt wanneer er geen activering is. Een NO-contact wordt vaak gebruikt in relais, schakelaars en andere elektrische apparaten.

Normally Closed contacten (NC)
Normally Closed (NC) contacten zijn een type elektrisch contact dat gesloten is in de ruststand en opent wanneer er een signaal of spanning wordt toegepast. Dit betekent dat er elektrische stroom door het contact stroomt wanneer er geen activering is.

Noodstopcircuit
Een noodstopcircuit is een elektrisch circuit dat de stroomtoevoer naar een machine of proces onderbreekt wanneer een noodstopknop wordt geactiveerd. Het circuit is ontworpen om snel te reageren en de machine onmiddellijk tot stilstand te brengen.

Nalooptijd
De nalooptijd, ook wel bekend als de uitschakelvertraging, is de tijd die nodig is om een machine volledig te stoppen, na het activeren van het stopsignaal. Het is een belangrijke parameter om ervoor te zorgen dat bewegende delen tot een veilige stop zijn gekomen voordat bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

O

Omgevingsfactoren
De omgevingsfactoren zijn de fysieke en chemische omstandigheden in de omgeving van een machine, zoals temperatuur, vochtigheid, trillingen of chemische stoffen, die invloed kunnen hebben op de veilige werking ervan.

Onderbrekingsschakelaar
Een onderbrekingsschakelaar is een schakelaar die wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar een machine onmiddellijk te onderbreken in geval van een noodsituatie of om een onveilige situatie te voorkomen.

Onderdruk
Een lagere druk dan de omgevingsdruk, vaak gecreëerd in gesloten systemen, om het risico op lekkages of ontsnapping van gevaarlijke stoffen te minimaliseren.

Onderhoud
Onder onderhoud valt de regelmatige inspectie, reiniging, smering en reparatie van machines om hun veilige werking en betrouwbaarheid te waarborgen.

Ontgrendeling
Ontgrendelen is het proces van het vrijgeven van een vergrendelingsmechanisme om toegang te krijgen tot een machine of apparaat, dit wordt vaak vereist voorafgaand aan onderhouds- of reparatiedoeleinden.

Ontstekingsbron
Een ontstekingsbron is een bron van warmte, vlammen, vonken of elektrische energie die potentieel kan leiden tot het ontsteken van ontvlambare materialen of gassen.
Lees meer over explosieveilige veiligheidsschakelaars

Ontwerpveiligheid
Het integreren van veiligheidsmaatregelen en principes in het ontwerp van machines, apparaten, systemen en processen om de veiligheid van werknemers, gebruikers en het milieu te waarborgen. Ontwerpveiligheid omvat het identificeren en elimineren van potentiële gevaren, het verminderen van risico’s, het implementeren van beschermende maatregelen en het ontwerpen van intuïtieve en gebruiksvriendelijke interfaces. Het doel van ontwerpveiligheid is om een veilige werkomgeving te creëren en ongevallen of schade te voorkomen.

Op afstand bedienbare noodstop
Deze noodstopschakelaar kan op afstand worden geactiveerd om de machine onmiddellijk te stoppen in geval van een noodsituatie.

Operationele risicoanalyse
Het proces van het identificeren en evalueren van potentiële risico’s en gevaren die kunnen optreden tijdens de werking van een machine, met als doel om passende beheersmaatregelen te implementeren.

Operator
De operator is de persoon die verantwoordelijk is voor het bedienen of onderhouden van een machine of apparaat.

Operatorinstructies
Schriftelijke richtlijnen en procedures die specifiek zijn voor een machine of apparaat en die operators informeren over veilige bedieningspraktijken, risico’s en noodprocedures.

Opmerkzaamheid
Opmerkzaamheid is de alertheid en aandacht die nodig is van operators en werknemers om veilig te werken met machines en mogelijke gevaren te herkennen.

Opstartprocedures
Een opstartprocedure zijn de voorgeschreven stappen en instructies die moeten worden gevolgd om een machine veilig op te starten en correct te laten functioneren.

Opstartbeveiliging
Opstartbeveiliging verwijst naar maatregelen die zijn genomen om de veiligheid te waarborgen tijdens het opstarten van een machine of systeem. Dit kan onder meer het controleren van veiligheidsparameters, het uitvoeren van zelftests, het detecteren van fouten en het waarborgen van de juiste werking van beveiligingscomponenten omvatten.

Optische sensor
Een optische sensor maakt gebruikt van lichtsignalen om de aanwezigheid of positie van objecten te detecteren, deze sensoren worden vaak gebruikt in veiligheidssystemen zoals lichtschermen.
Lees meer over veiligheidslichtschermen

Organisatorische maatregelen
Procedures, regels en veiligheidsvoorschriften die zijn ingesteld om veilig werken te bevorderen, zoals trainingsprogramma’s, taaktoewijzingen en werkplanning.

Original Equipment Manufacturer (OEM)
Een Original Equipment Manufacturer (OEM) is een bedrijf dat componenten, apparatuur of systemen produceert die worden gebruikt als onderdeel van een eindproduct dat wordt verkocht onder het merk of de naam van een andere fabrikant. In de context van machineveiligheid kan een OEM bijvoorbeeld de fabrikant zijn van veiligheidscomponenten, zoals schakelaars, sensoren of besturingsmodules, die worden gebruikt in machines of apparatuur van andere fabrikanten.

OSHA
OSHA staat voor Occupational Safety and Health Administration. OSHA is een overheidsinstantie in de Verenigde Staten en is verantwoordelijk is voor het vaststellen en handhaven van veiligheids- en gezondheidsregels op de werkplek. OSHA heeft richtlijnen en voorschriften ontwikkeld om werknemers te beschermen tegen mogelijke gevaren en risico’s op de werkplek.

OSSD (Output Signal Switching Device)
Een OSSD is een solid-state uitgangsapparaat dat wordt gebruikt in machineveiligheidssystemen om veilige stopfuncties te activeren en te deactiveren volgens strikte normen en specificaties. Het zorgt voor betrouwbare signalen naar andere veiligheidscomponenten, zoals veiligheidsrelais of controllers, om machines in een veilige toestand te brengen wanneer er een veiligheidsrisico wordt gedetecteerd.

OSSD veiligheidssensoren
Een veiligheidssensor uitgerust met een OSSD (Output Signal Switching Device) detecteert potentiële gevaren of risico’s op de werkplek en genereert een veilig uitvoersignaal dat kan worden gebruikt om veiligheidsmaatregelen te activeren. Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen zijn; het stoppen van een machine of het sluiten van veiligheidsdeuren.
Lees meer over veiligheidssensoren

Overbelasting
Overbelasting is een situatie waarin een machine of apparaat wordt blootgesteld aan een hogere belasting dan het ontworpen is om te dragen, dit kan leiden tot storingen of onveilige situaties.

Overbruggingsmechanisme
Een overbruggingsmechanisme is een tijdelijke bypass of uitschakeling van beveiligingsmaatregelen om gedurende die tijd, onder gecontroleerde en goedgekeurde omstandigheden, bepaalde taken uit te voeren.

Overdimensionering
Overdimensionering verwijst naar het bewust kiezen van een component of systeem dat een hogere capaciteit heeft dan strikt noodzakelijk. Overdimensionering kan worden toegepast om extra veiligheidsmarges te creëren en de betrouwbaarheid van veiligheidscomponenten te vergroten. Door overdimensionering kunnen mogelijke faalpunten, overbelastingen of onverwachte omstandigheden beter worden opgevangen, waardoor de veiligheid van de machine wordt verbeterd.

Overdrukventiel
Een overdrukventiel regelt de druk in een systeem regelt door overtollige druk vrij te laten, hierdoor wordt de kans op overbelasting of schade verminderd.

P

P&ID (Piping and Instrumentation Diagram)
Een P&ID is een technische tekening die de interne werking en het proces van een systeem, inclusief pijpleidingen en instrumentatie, weergeeft. In de machineveiligheidswereld kan een P&ID helpen bij het identificeren van veiligheid gerelateerde componenten en om de interactie tussen verschillende systemen te begrijpen.

Penslot
Een penslot is een mechanisme dat wordt gebruikt om een machine, schakelkast of deur te vergrendelen door middel van een stalen pen of staaf. Het zorgt voor een stevige vergrendeling en om onbevoegde toegang tot gevaarlijke gebieden te voorkomen en om zo de veiligheid van de machine of apparatuur te waarborgen.
Lees meer over pensloten

Performance Level (PL)
Performance Level (PL) is een classificatiesysteem dat de prestatieniveaus van veiligheidsgerelateerde onderdelen van machines aangeeft volgens de norm ISO 13849-1. Het PL-niveau geeft de betrouwbaarheid en effectiviteit van de veiligheidsfuncties van een machine aan, waarbij het rekening houdt met factoren zoals de waarschijnlijkheid van gevaarlijke gebeurtenissen en de ernst van mogelijk letsel.

Persluchtcilinder
Een persluchtcilinder is een pneumatisch component dat wordt gebruikt om lineaire beweging te genereren. Persluchtcilinders ontvangen perslucht en zetten deze om in mechanische energie om zo machines of onderdelen aan te drijven.

Persluchtkwaliteit
De persluchtkwaliteit is de zuiverheid en de conditie van de perslucht die wordt gebruikt in pneumatische systemen. De persluchtkwaliteit is belangrijk om de betrouwbaarheid van het systeem te waarborgen en mogelijke verontreinigingen te vermijden die de werking van machines kunnen beïnvloeden.

Persluchtlekkage
Persluchtlekkage is het onbedoelde verlies van perslucht uit een pneumatisch systeem als gevolg van lekkende verbindingen of andere componenten. Persluchtlekkages kunnen de efficiëntie van het systeem verminderen en leiden tot onnodig energieverbruik.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Persoonlijke beschermingsmiddelen is de uitrusting en de kleding die individuele werknemers dragen of gebruiken om zichzelf te beschermen tegen mogelijke gevaren op de werkplek hieronder vallen, helmen, veiligheidsbrillen, gehoorbescherming, veiligheidsschoenen, handschoenen, etc.

Persoonlijke noodstop
Een persoonlijke noodstopschakelaar die door een individuele werknemer kan worden geactiveerd in geval van een noodsituatie waarin de persoon zelf gevaar loopt.

Persoonlijke toegangsbeveiliging
Veiligheidsmaatregelen en -systemen die de toegang tot gevaarlijke zones of machines beperken tot geautoriseerd personeel. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit toegangscontrolesystemen, sleutelschakelaars, elektronische vergrendelingen of persoonlijke veiligheidssleutels.

PLC
Programmable Logic Controller (PLC) is een industriële computer die wordt gebruikt om machines en processen te besturen. Een PLC wordt vaan gebruikt om veiligheidsfuncties te implementeren en om veiligheidssystemen te bewaken.

Pneumatisch systeem
Een pneumatisch systeem is een systeem dat perslucht gebruikt om machines of apparaten aan te drijven of om beweging te creëren. Het omvat componenten zoals compressoren, leidingen, pneumatische cilinders, ventielen en drukregelaars.
Lees meer over pneumatische veiligheidsafsluiters

Pneumatisch
Pneumatisch betekend dat er gebruik wordt gemaakt van perslucht als energiebron om machines, gereedschappen of systemen aan te drijven of te bedienen. Pneumatische systemen worden vaak gebruikt in de industrie vanwege hun betrouwbaarheid, eenvoudige bediening en veiligheidsvoordelen. 
Lees meer over pneumatische veiligheidsafsluiters

Pneumatische afsluiter
Een apparaat dat wordt gebruikt om de luchtstroom in een pneumatisch systeem te regelen. Pneumatische afsluiters kunnen worden gebruikt om luchttoevoer naar machines of onderdelen af te sluiten in geval van nood of om de luchtstroom te reguleren voor gecontroleerde werking.
Lees meer over pneumatische veiligheidsafsluiters van Fortress Safety

Pneumatische veiligheid
Pneumatische veiligheid is de toepassing van veiligheidsmaatregelen en -praktijken met betrekking tot pneumatische systemen en apparatuur. Pneumatische veiligheid omvat het gebruik van veiligheidscomponenten, zoals drukschakelaars, drukregelaars en veiligheidsafsluiters, maar ook het implementeren van de juiste onderhouds- en inspectieroutines.
Lees meer over pneumatische veiligheidsafsluiters

Pneumatische veiligheidsklep
Een pneumatische veiligheidsklep is een klep die wordt gebruikt om de druk in een pneumatisch systeem te reguleren en te voorkomen dat deze een gevaarlijk niveau bereikt. Pneumatische veiligheidskleppen zijn ontworpen om te openen en perslucht af te voeren wanneer de druk een vooraf ingestelde drempel overschrijdt, waardoor de veiligheid van het systeem en de operators wordt gewaarborgd.
Lees meer over elektrisch beveiligde pneumatische veiligheidskleppen

Positieve drukcabine
Een positieve drukcabine is een afgesloten ruimte waarin de luchtdruk hoger is dan de omgevingsluchtdruk om zo het binnendringen van verontreinigingen of gevaarlijke stoffen te voorkomen. Positieve drukcabines worden vaak gebruikt in situaties waar een gecontroleerde en veilige omgeving vereist is, zoals cleanrooms of laboratoria.

Positieve luchtdruk
Bij een positieve luchtdruk is de luchtdruk binnen een afgesloten ruimte hoger dan de omgevingsluchtdruk. Dit wordt vaak toegepast in cleanrooms of gevoelige omgevingen om verontreinigingen buiten te houden en een veilige werkomgeving te behouden.

Positioneringssensor
Een positioneringssensor is een sensor die wordt gebruikt om de positie van een object, zoals een bewegende deel van een machine, te detecteren en te volgen. Een positioneringssensor kan worden gebruikt om veiligheidsfuncties te activeren of om nauwkeurige positionering te waarborgen.

Power Control Center (PCC)
Een Power Control Center is een elektrische behuizing waarin stroomverdeelinrichtingen en andere elektrische componenten zijn ondergebracht om de stroomtoevoer en -regeling binnen een systeem of gebouw te beheren.

Power to lock
Power to Lock (voeding voor vergrendeling) verwijst naar een functie waarbij een elektrisch vergrendelingsmechanisme wordt geactiveerd wanneer er stroom naar het systeem wordt toegevoerd. Dit betekent dat de vergrendeling van een deur, poort of ander beveiligingsmechanisme wordt geactiveerd wanneer er elektrische voeding aanwezig is. Hierdoor blijft de deur vergrendeld en gesloten totdat de stroomtoevoer wordt onderbroken. Power to Lock wordt vaak gebruikt in situaties waarbij het essentieel is om een gebied veilig af te sluiten en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Power to unlock
Power to Unlock (voeding voor ontgrendeling) verwijst naar een functie waarbij een elektrisch vergrendelingsmechanisme wordt gedeblokkeerd wanneer er stroom naar het systeem wordt toegevoerd. In dit geval wordt de vergrendeling van een deur, poort of ander beveiligingsmechanisme opgeheven wanneer er elektrische voeding aanwezig is. Hierdoor wordt de deur ontgrendeld en kan deze worden geopend totdat de stroomtoevoer weer wordt onderbroken. Power to Unlock wordt vaak gebruikt in noodsituaties waarbij snelle evacuatie of toegang tot een bepaald gebied vereist is.

Preventief onderhoud
Preventief onderhoud is het regelmatig uitvoeren van geplande inspecties, reiniging, smering en reparaties van machines om potentiële storingen of onveilige situaties te voorkomen voordat ze zich voordoen.

Primaire veiligheidsschakelaar
Een primaire veiligheidsschakelaar is een noodstopschakelaar of veiligheidsschakelaar die de directe en snelle uitschakeling van een machine mogelijk maakt in noodsituaties. Het is meestal gemakkelijk toegankelijk voor operators en is ontworpen om onmiddellijk te reageren.

Procedureblad LOTO
Een LOTO (Lockout-Tagout) procedureblad is een document dat gedetailleerde instructies bevat over het veilig vergrendelen en taggen van machines of apparatuur tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Het procedureblad beschrijft de stappen die moeten worden gevolgd om de energietoevoer naar de machine uit te schakelen, te vergrendelen en taggen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.
Lees meer over Lockout-Tagout

Procesanalyse
Het systematisch onderzoeken en analyseren van processen om mogelijke gevaren, knelpunten of inefficiënties te identificeren. Dit stelt bedrijven in staat om verbeteringen aan te brengen en de veiligheid en efficiëntie van de processen te verhogen.

Procesontluchting
Procesontluchting is het vrijgeven of afvoeren van perslucht uit een pneumatisch systeem om druk te verminderen of veiligheidsredenen. Procesontluchting kan handmatig of automatisch worden uitgevoerd, afhankelijk van de vereisten van het systeem.

Procesveiligheid
Proces veiligheid is het identificeren, evalueren en beheersen van gevaren en risico’s in industriële processen om ervoor te zorgen dat de processen veilig worden uitgevoerd. Het omvat het implementeren van preventieve maatregelen, veiligheidsvoorzieningen en noodprocedures.

Procesveiligheidsbeoordeling (PSA)
Een PSA is een grondige evaluatie van een procesinstallatie om zo potentiële gevaren en risico’s te identificeren, te analyseren en te beheersen. Een PSA identificeert veiligheidsmaatregelen en aanbevelingen om de procesveiligheid te verbeteren.

Procesveiligheidsmanagement (PSM)
PSM is een systematische benadering voor het identificeren, beoordelen en beheersen van gevaren in processen die betrokken zijn bij de productie, opslag, behandeling en transport van gevaarlijke stoffen. PSM omvat onder andere het ontwikkelen en implementeren van veiligheidsprocedures, training, audits en continue verbetering van processen.

Procesvergrendeling
Een procesvergrendeling is een vergrendeling die een machine of systeem vergrendeld om te voorkomen dat bepaalde handelingen of processen worden uitgevoerd tijdens onderhoud, reparaties of andere kritieke situaties. Het zorgt ervoor dat het proces veilig wordt gestopt en voorkomt onbedoelde activering of bediening.

PROFINET
PROFINET is een open standaard Ethernet-gebaseerd communicatieprotocol dat wordt gebruikt voor gegevensuitwisseling en besturing tussen verschillende apparaten en systemen in een automatiseringsomgeving. PROFINET ondersteunt zowel point-to-point als gedistribueerde netwerkarchitecturen en biedt flexibiliteit, hoge snelheden en uitgebreide diagnostische mogelijkheden, waardoor het een veelgebruikte en gevestigde communicatiestandaard is in de industriële automatisering.

PROFIsafe
PROFIsafe is een veiligheidsprotocol dat wordt gebruikt in de industriële automatisering om de veiligheid van machines en processen te waarborgen. Het is een uitbreiding van het PROFINET-communicatieprotocol en maakt gebruik van redundante en gecertificeerde veiligheidscomponenten om de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie te garanderen.

Programmable Logic Controller (PLC)
Een PLC is een controller die wordt gebruikt om machines en processen te monitoren en te besturen. Een PLC kan worden geprogrammeerd om veiligheidsfuncties en logica te bevatten om de werking van de machine te regelen en te bewaken.

Programmable Safety System (PSS)
Een PSS (Programmable Safety System) is een veiligheidssysteem dat gebruikmaakt van programmeerbare logica en sensoren om veiligheidsfuncties te implementeren en te bewaken. De PSS kan worden geprogrammeerd om te reageren op specifieke veiligheidssituaties en noodstopsignalen te genereren.

Programmatiebeveiliging
Veiligheidsmaatregelen die worden genomen om ongeautoriseerde toegang tot de programmeerbare logische controllers (PLC’s) of besturingssystemen van machines te voorkomen. Dit helpt onbedoelde of kwaadwillige manipulatie van de machineprogramma’s te voorkomen.

Programmeerbare veiligheidscontroller (PSC)
Een PSC is een elektronische controller die specifiek is ontworpen voor veiligheidstoepassingen. Een PSC integreert veiligheidsfuncties, zoals noodstopcircuits, lichtschermen en veiligheidsdeuren, en kan worden geprogrammeerd om veilige werking en respons op veiligheidssituaties te bewaken en te regelen.

Proximity sensor
Een proximity sensor is een sensor die de aanwezigheid of nabijheid van objecten detecteert zonder fysiek contact. Proximity sensoren worden vaak gebruikt in veiligheidssystemen om de positie van werknemers of objecten te bewaken en om bewegingen van machines te detecteren.

PSV
PSV is het Fluidsentry pneumatische veiligheidsafsluiter systeem met elektrische bewaking van Fortress Safety. Het Fluidsentry PSV systeem kan achteraf (retro-fit) worden ingebouwd in bestaande pneumatische systemen om het hoogste veiligheidsniveau mogelijk te maken (Cat. 4, SIL 3, PLe).
Lees meer over de PSV pneumatische veiligheidsafsluiter

Q

Quick Disconnect
Een snelle en eenvoudige verbreekbare verbinding tussen kabels of connectoren. Het maakt het gemakkelijk om verbindingen te maken en te verbreken voor onderhouds- of vervangingsdoeleinden.

R

RFID
Radio Frequency Identification (RFID) is een technologie waarmee gegevens draadloos kunnen worden verzameld en opgeslagen in tags of labels die op objecten worden geplaatst. In de machineveiligheid kunnen RFID-systemen worden gebruikt voor identificatie, toegangscontrole en traceerbaarheid van materialen of personen.

Redundant
Redundantie verwijst naar het gebruik van duplicatie of overlappende systemen of componenten om de betrouwbaarheid en veiligheid van een systeem te vergroten. Redundantie kan worden toegepast op sensoren, besturingssystemen of communicatienetwerken om een hoger niveau van veiligheid te bieden door het verminderen van enkelvoudige foutpunten.

Redundantie
Het gebruik van extra componenten, systemen of veiligheidsmaatregelen om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een machine te vergroten en het risico op storingen of uitval te verminderen.

Reikwijdte van de machine
De reikwijdte van de machine is het gebied waarin de bewegende delen van een machine zich bevinden en waar potentieel gevaarlijke situaties kunnen optreden. Het definiëren en begrenzen van de reikwijdte van de machine is belangrijk bij het implementeren van passende veiligheidsmaatregelen zoals machineafscherming.
Lees meer over machineafscherming

Remkracht
De remkracht is de kracht die wordt uitgeoefend om de beweging van een machine te vertragen of te stoppen. De remkracht waarborgt de controle en stopafstand van de onderdelen van een machine.

Resetknop
Een resetknop is een knop of schakelaar waarmee een beveiligingsfunctie of noodstop wordt gereset, nadat deze is geactiveerd. Het gebruik van een resetknop moet in overeenstemming zijn met de geldende veiligheidsnormen.

Response time
Response time, ook wel responstijd genoemd, is de tijd die het kost voor een veiligheidscomponent of systeem om te reageren op een gevaarlijke situatie of storing. Het is de tijd die verstrijkt tussen het detecteren van een gevaar en het activeren van de beveiligingsmaatregelingen. Zoals het onderbreken van de stroomtoevoer of het stoppen van de machine. Een snelle respons is essentieel voor het waarborgen van de veiligheid van werknemers en het voorkomen van letsel.

Restenergie
Restenergie is de energie die in een systeem aanwezig blijft, zelfs nadat de voeding is uitgeschakeld. Het kan potentieel gevaar opleveren en moet daarom worden beheerst en gecontroleerd bij het uitvoeren van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan machines.

Restrisico
Het overgebleven risico dat blijft bestaan na het nemen van risicoreducerende maatregelen. Het resterende risico moet worden beheerst en geaccepteerd binnen aanvaardbare grenzen.

Reststroomapparaat (RCD)
Ook wel bekend als een aardlekschakelaar, is een schakelaar die wordt gebruikt om de elektrische veiligheid te waarborgen door te reageren op onbalans tussen de inkomende en uitgaande stroom. Een RCD schakelt de stroomtoevoer uit bij lekstromen om elektrische schokken te voorkomen.

Risicoanalyse (RI&E)
Een risicoanalyse, ook wel bekend als Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), is een systematische beoordeling van potentiële gevaren en risico’s in verband met een machine, proces of werkplek. Het omvat het identificeren van gevaren, het beoordelen van de risico’s, en het nemen van maatregelen om de risico’s te beheersen of te elimineren.

Risicobeoordeling
Een risicobeoordeling is het proces waarbij de risico’s van een machine of systeem worden geanalyseerd en geëvalueerd om mogelijke gevaren en het niveau van de risico’s te identificeren.

Risiconiveau
Risiconiveau verwijst naar het niveau van gevaar of risico dat geassocieerd is met een specifieke machine, proces of situatie. Het risiconiveau wordt bepaald door het evalueren van verschillende factoren, zoals de waarschijnlijkheid van een gevaarlijk incident en de ernst van mogelijke schade of letsel. Het kan worden gemeten aan de hand van criteria zoals de frequentie en duur van blootstelling aan het risico, de potentiële impact op de gezondheid en veiligheid van werknemers, en de beschikbaarheid en effectiviteit van veiligheidsmaatregelen. Door het beoordelen van het risiconiveau kunnen passende maatregelen worden genomen om de risico’s te beheersen en te verminderen tot aanvaardbare niveaus. Dit kan onder meer het implementeren van veiligheidsvoorzieningen, het trainen van werknemers, het aanpassen van werkprocessen en het volgen van geldende veiligheidsnormen omvatten.

Risicoreductie
Is het nemen van maatregelen om de risico’s van een machine of systeem te verminderen of te elimineren door middel van technische, organisatorische of procedurele aanpassingen.

Risicoreductiehierarchie
Een benadering waarbij risico’s worden aangepakt volgens een bepaalde hiërarchie van maatregelen. Dit omvat het wegnemen van risico’s bij de bron, het implementeren van technische beveiligingen, het treffen van organisatorische maatregelen en het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Robuustheid
De eigenschap van een machine of veiligheidssysteem om betrouwbaar te blijven functioneren, zelfs onder ongunstige omstandigheden, zoals trillingen of schokken.

S

Safety Integrity Level (SIL)
SIL is een classificatiesysteem dat de betrouwbaarheid van veiligheidsgerelateerde systemen en instrumentatie aangeeft volgens de normen IEC 61508 en IEC 61511. SIL-niveaus geven het vermogen van een systeem aan om gevaarlijke situaties te detecteren, te voorkomen of te beheersen, met als doel het verminderen van de risico’s op letsel of schade.

Safety Interlock
Een safety interlock, ook wel een veiligheidsinterlock is een veiligheidsmechanisme dat wordt gebruikt om de toegang tot gevaarlijke zones of het starten van machines te beheersen. Safety interlocks detecteren of er aan vooraf bepaalde veiligheidsvoorwaarden zijn voldoen voordat een bepaalde actie kan plaatsvinden, hierdoor wordt het risico op letsel verminderd.
Lees meer over veiligheidsvergrendelingen

Safety PLC
Een veiligheids PLC (Programmable Logic Controller) is een speciaal type programmeerbare logische controller dat is ontworpen en geprogrammeerd om veiligheidsfuncties te bewaken en te controleren in machines en systemen. Het biedt geavanceerde veiligheidsvoorzieningen en voldoet aan strikte veiligheidsnormen om de veilige werking van machines te waarborgen. Een veiligheids PLC ontvangt signalen van veiligheidssensoren en neemt beslissingen op basis van vooraf gedefinieerde veiligheidslogica. Het kan onder andere worden gebruikt voor het bewaken van noodstopschakelaars, veiligheidsdeuren, lichtschermen en andere veiligheidsapparatuur. In geval van een noodsituatie kan de veiligheids PLC snel en betrouwbaar reageren door de machine uit te schakelen of andere passende veiligheidsmaatregelen te activeren.

Schaduwborden
Schaduwborden zijn visuele hulpmiddelen voor lockout tagout (LOTO) procedures. Ze zorgen voor een georganiseerde opslag van veiligheidshangsloten, vergrendelingen en veiligheidstags. Met behulp van vormen of contouren wordt er op het bord aangegeven waar elk apparaat moet worden opgeborgen. Dit helpt bij het handhaven van traceerbaarheid en zichtbaarheid, wat de naleving van procedures en de veiligheid op de werkplek verbetert.
Lees meer over schaduwborden

Schakelafstand
De schakelafstand verwijst naar de afstand waarop een sensor of schakelaar reageert wanneer een object of persoon binnen het detectiebereik komt. Het is de minimale afstand die nodig is om een schakelactie te activeren.

Schroefzekering
Een schroefzekering, ook wel een draadzekering genoemd, is een type zekering dat wordt gebruikt om elektrische circuits te beschermen tegen overbelasting of kortsluiting. Het bestaat uit een buisvormig keramisch lichaam met een metalen draad die smelt en onderbreekt bij een te hoge stroomsterkte, waardoor de stroomtoevoer naar het circuit wordt onderbroken. Een schroefzekering kan worden vervangen door een nieuwe zekering nadat deze is geactiveerd.

Signaallamp
Een signaallamp, ook wel bekend als een signaleringslamp of indicatorlamp, is een visuele indicator die wordt gebruikt om de status of de conditie van een machine, proces of systeem aan te geven. De LED´s in een signaallamp kunnen verschillende kleuren hebben, zoals groen, rood of geel, de verschillende kleuren worden gebruikt om verschillende betekenissen of waarschuwingen door te geven. Signaallampen worden vaak gebruikt in machineveiligheidstoepassingen om aan te geven of een machine in bedrijf is, in storing verkeert of signaleert een gevaarlijke situatie.
Lees meer over signaallampen

SISTEMA library
SISTEMA staat voor “Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications”. Het is een softwaretool die wordt gebruikt voor het berekenen en evalueren van de veiligheidsprestaties van veiligheidssystemen volgens de internationale normen. De SISTEMA-bibliotheek bevat gegevens over verschillende veiligheidscomponenten en helpt bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van veiligheidsfuncties.

Sleutelplan
Een sleutelplan is een georganiseerd systeem voor het beheren van sleutels in een machinepark of faciliteit. Het omvat het toewijzen van specifieke sleutels aan geautoriseerd personeel, het documenteren van sleutelposities en het beheren van toegangsrechten.

Sleutelschakelaar
Een sleutelschakelaar is een type schakelaar waarbij een fysieke sleutel wordt gebruikt om de elektrische stroom naar een machine of systeem in- of uit te schakelen. Het vereist het gebruik van een specifieke sleutel om toegang te krijgen tot de bediening van de schakelaar, waardoor het een veiligheidsmechanisme is om ongeautoriseerd gebruik of toegang tot de machine te voorkomen.
Lees meer over sleutelschakelaars

Sleuteltransfersystemen
Sleuteltransfersystemen worden gebruikt om de controle over machines of apparatuur over te dragen tussen verschillende personen of teams. Het systeem bestaat uit specifieke sleutels die nodig zijn om de toegang tot de machine te verkrijgen. Het wordt vaak gebruikt in werkomgevingen waar meerdere operators toegang moeten hebben tot dezelfde machine, maar waarbij de controle over de machine nauwlettend moet worden gecontroleerd en gevolgd. Het sleuteltransfersysteem zorgt ervoor dat de juiste personen de machine kunnen bedienen en dat de verantwoordelijkheid en veiligheid gewaarborgd blijven.
Lees meer over sleuteltransfersystemen

Sleutelwisselunit
Een sleutelwisselunit is een apparaat dat wordt gebruikt om de sleutels te beheren die nodig zijn om verschillende veiligheidszones van een machine te ontgrendelen. Het zorgt ervoor dat slechts één sleutel tegelijkertijd kan worden verwijderd, dit verminderd het risico op ongeoorloofde toegang of verkeerde ontgrendeling van de beveiligde zones.
Lees meer over sleutelwisselunits

Status LED
Een status LED is een licht emitterende diode die wordt gebruikt om de status van een apparaat, component of systeem aan te geven. Een status LED wordt vaak gebruikt in machineveiligheidstoepassingen om de operationele status, storingscondities of andere belangrijke informatie visueel weer te geven. Een status LED kan verschillende kleuren hebben, zoals groen, rood of geel, om vooraf vastgestelde betekenissen over te brengen.

Stilstandsbewaking
Stilstandsbewaking houdt in dat er veiligheidsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat een machine of systeem veilig tot stilstand komt voordat er onderhouds- of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit kan onder meer het gebruik van vergrendelingen, signaleringssystemen en bewakingssensoren betekenen.

Stuurstroom
Stuurstroom is een lage spanning of stroom die wordt gebruikt om schakelingen, sensoren en besturingscomponenten in een machine of systeem aan te sturen. Het wordt gebruikt voor het bedienen van relais, contactoren en andere schakelapparatuur om de werking van de machine te regelen.

T

Tijdvertraging
Een functie of mechanisme dat een vertraging introduceert tussen een signaal of activering en de daaropvolgende reactie of gebeurtenis. Tijdvertragingen kunnen worden gebruikt om veiligheidsmaatregelen in te bouwen, zoals een korte vertraging tussen het indrukken van een noodstopknop en het daadwerkelijk stoppen van de machine.

TIP bedrijf
Een TIP (Technisch Installatiebedrijf) bedrijf is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, installeren en onderhouden van technische installaties, waaronder ook machineveiligheidsvoorzieningen. TIP bedrijven hebben de expertise en kennis om veiligheidsaspecten in machines en apparatuur te waarborgen.

Toegangsaanvraag (request to enter)
Een toegangsaanvraag, ook wel bekend als “request to enter”, is een proces waarbij een persoon toestemming vraagt om een bepaald gebied of machine te betreden. Dit wordt vaak gebruikt in machineveiligheidssystemen waar bepaalde zones beperkte toegang hebben en waarbij een gecontroleerde toegangsprocedure vereist is om de veiligheid te waarborgen.

Toestemmingsschakelaar
Een toestemmingsschakelaar is een schakelaar die wordt gebruikt om toestemming te verlenen voor het starten of hervatten van een machine of systeem. Het wordt vaak bediend door een geautoriseerde persoon en dient als een veiligheidsmaatregel om onbedoelde of ongeautoriseerde activering van de machine te voorkomen.
Lees meer over een toestemmingsschakelaar

Toegangssleutel
Een toegangssleutel is een speciale sleutel die wordt gebruikt om de toegang tot gevaarlijke zones van een machine te beperken. Deze sleutel wordt gebruikt in combinatie met vergrendelingssystemen om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot bepaalde delen van de machine.

Trapped Key Interlocks
Een mechanisme dat wordt gebruikt om een veilige werkvolgorde te waarborgen bij machines en apparatuur. Een trapped key-systeem voorkomt dat bepaalde handelingen worden uitgevoerd tenzij de sleutel in de juiste volgorde wordt gebruikt, waardoor potentiële gevaren worden verminderd.
Lees meer over Trapped Key Interlocks

Troax
Stalen gaaspanelen voor machineafscherming worden al 60 jaar door Troax geproduceerd. Troax is nu de grootste leverancier van modulaire veiligheidsheksystemen ter wereld.
De lichtgewicht maar ongelooflijk robuuste gaaspanelen kunnen worden gemaakt of uitgerust met accessoires om ze geschikt te maken voor bijna elk doel. Hoge criteria voor veiligheid worden gecombineerd met gecontroleerde toegang voor toegestane personen in hedendaagse industriële omgevingen met moderne processen. De Troax gaaspanelen maken deel uit van een goed ontworpen modulair systeem dat kan worden samengesteld met behulp van standaardcomponenten om in elke ruimte te passen.
Lees meer over Troax

TüV gecertificeerd
TüV gecertificeerd betekent dat een product, systeem of proces is getest en voldoet aan de veiligheidsnormen en -eisen die zijn vastgesteld door TüV, een onafhankelijke certificeringsinstantie. Het TüV-certificaat bevestigt dat het product of systeem veilig en betrouwbaar is bevonden.

Twee handen bediening
Twee handen bediening is een veiligheidsmaatregel waarbij beide handen van een operator tegelijkertijd moeten worden gebruikt om een bepaalde handeling of activering uit te voeren. Dit wordt vaak toegepast bij gevaarlijke machines om te voorkomen dat een operator per ongeluk een gevaarlijke handeling uitvoert.

Type 4 lichtscherm
Een Type 4 lichtscherm is een type veiligheidssensor dat wordt gebruikt om gevaarlijke zones of gebieden te bewaken en te beveiligen. Het biedt bescherming door middel van infraroodstralen en heeft de hoogste veiligheidscategorie volgens de veiligheidsnormen.
Lees meer over veiligheidslichtschermen

Type 2 lichtscherm
Een Type 2 lichtscherm is een type veiligheidssensor dat wordt gebruikt voor toepassingen met een laag tot matig risico. Het biedt detectie van objecten en kan de machine stoppen of de gevarenzone beveiligen wanneer een onderbreking van de lichtstraal wordt gedetecteerd.
Lees meer over veiligheidslichtschermen

U

Uitlijning
Het proces van het zorgvuldig positioneren en afstellen van machineonderdelen om ervoor te zorgen dat ze correct op elkaar zijn afgestemd en dat de machine soepel en veilig kan functioneren. Uitlijning is belangrijk om trillingen, wrijving en slijtage te minimaliseren, waardoor de levensduur van de machine wordt verlengd en de veiligheid wordt verbeterd.

Uitlijningstolerantie
De uitlijningstolerantie is de toegestane variatie of afwijking in de positie of uitlijning van machineonderdelen ten opzichte van hun ideale positie. Het geeft aan hoeveel afwijking acceptabel is zonder dat het de werking, prestaties of veiligheid van de machine beïnvloedt. Uitlijningstolerantie wordt vaak gebruikt bij het afstellen van assen, tandwielen, riemen en andere bewegende delen van machines. Het stellen van de juiste uitlijningstolerantie zorgt ervoor dat de machine soepel kan functioneren, trillingen worden verminderd en slijtage wordt geminimaliseerd, wat de levensduur van de machine kan verlengen.

Uitlooptijd
Uitlooptijd verwijst naar de tijd die nodig is voor een machine of systeem om veilig tot stilstand te komen nadat het stopsignaal is geactiveerd. Het is een belangrijke parameter bij het bepalen van de veiligheidsmaatregelen en reactietijd in de machineveiligheid.

Uitschakelafstand
De uitschakelafstand is de minimale afstand die een veiligheidssensor moet hebben om de machine uit te schakelen of een gevaarlijke beweging te stoppen wanneer een persoon zich in de nabijheid van de machine bevindt. Het garandeert dat de machine tijdig wordt gestopt om letsel te voorkomen.

Uitschakelen
Het proces van het volledig onderbreken van de stroomtoevoer naar een machine of systeem om ervoor te zorgen dat het veilig kan worden onderhouden, gerepareerd of aangepast. Uitschakelen is een essentiële stap in Lockout-Tagout (LOTO) procedures om energiebronnen te isoleren en onbedoelde activering van de machine te voorkomen.

Uitschakelklep
Een klep die wordt gebruikt om de stroom van vloeistoffen of gassen in een machine of systeem te onderbreken. Uitschakelkleppen worden gebruikt als onderdeel van veiligheidssystemen om de toevoer van gevaarlijke stoffen te stoppen in geval van een noodsituatie of storing.

UL
UL staat voor Underwriters Laboratories. Het is een onafhankelijke organisatie die tests en certificeringen uitvoert voor productveiligheid. UL-certificeringen worden internationaal erkend en geven aan dat een product voldoet aan specifieke veiligheidsnormen.

V

Veiligheidscontacten
Veiligheidscontacten zijn schakelaars of sensoren die worden gebruikt in machineveiligheidstoepassingen om de aanwezigheid of beweging van personen te detecteren. Veiligheidscontacten worden gebruikt om machines te stoppen of veiligheidsmaatregelen te activeren wanneer gevaarlijke situaties worden gedetecteerd.

Veilig deurcontact
Een veilig deurcontact is een sensor of schakelaar die wordt gebruikt om de status van een veiligheidsdeur te bewaken. Het detecteert of de deur open of gesloten is en kan de werking van de machine of toegang tot gevaarlijke zones regelen. Dit deurcontact zorgt ervoor dat de machine stopt of niet kan worden gestart als de deur open is.

Veiligheidsbesturing
Een elektronische besturingseenheid die specifiek is ontworpen voor het beheersen van veiligheid gerelateerde functies in machines of systemen. Veiligheidsbesturingen bewaken en regelen veiligheidsvoorzieningen en zorgen ervoor dat de machine voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen.

Veiligheidsinrichting
Een veiligheidsinrichting is een apparaat, systeem of component dat is ontworpen en geïnstalleerd om de veiligheid van personen te waarborgen in de buurt van machines en apparatuur. Voorbeelden van veiligheidsinrichtingen zijn noodstopknoppen, lichtschermen, veiligheidsdeurschakelaars en machine afscherming.

Veiligheidskundige
Een veiligheidskundige is een professional op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek. In de context van machineveiligheid is een veiligheidskundige verantwoordelijk voor het beoordelen van risico’s, het ontwerpen van veiligheidsmaatregelen en het implementeren van veiligheidsrichtlijnen om de veiligheid van werknemers en de naleving van veiligheidsnormen te waarborgen.

Veiligheids-PLC
Een veiligheids PLC is een specifieke vorm van een PLC die is ontworpen en gecertificeerd volgens veiligheidsnormen om veiligheid gerelateerde taken uit te voeren. Een veiligheids-PLC biedt een hoger niveau van betrouwbaarheid en functionaliteit voor machineveiligheidsapplicaties en kan veiligheidsfuncties integreren met andere besturingsfuncties.

Veiligheidsrelais
Een veiligheidsrelais is een speciaal type relais dat wordt gebruikt in machineveiligheidssystemen. Het fungeert als een betrouwbare schakelaar die veiligheidskritische signalen ontvangt en verwerkt, zoals noodstopsignalen, om ervoor te zorgen dat de machine of het systeem veilig wordt uitgeschakeld of gecontroleerd.

Veiligheidssleutel
Een veiligheidssleutel is een gecodeerde mechanische sleutel die wordt gebruikt om onbedoelde herstart of insluiting in een beveiligde zone te voorkomen. Een operator verwijderd deze sleutel uit een interlock, insluitbeveiliging of veiligheidsschakelaar bij het toegangspunt. Zolang de sleutel is uitgenomen kan de deur nooit vergrendeld worden en de installatie nooit worden herstart.

Veiligheidsuitgangen
Veiligheidsuitgangen zijn elektrische uitgangen of schakelingen die zijn ontworpen om specifiek te reageren op veiligheid gerelateerde gebeurtenissen of om veiligheidsfuncties te activeren. Ze kunnen worden gebruikt om veiligheidsapparatuur, zoals noodstopschakelaars of veiligheidsdeurschakelaars, aan te sturen en kritische veiligheidsfuncties te bewaken.

Veiligheidsverantwoordelijke
Persoon binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor veiligheidsmaatregelen en -procedures, inclusief machineveiligheid.

Verschillend sluitend hangslot
Een verschillend sluitend hangslot is een hangslot waarbij elk slot een unieke sleutel heeft en niet kan worden geopend met andere sleutels. Dit zorgt voor individuele beveiliging op specifieke punten.

Vingerdetectie
Vingerdetectie is een functionaliteit of technologie die wordt gebruikt in veiligheidssystemen om de aanwezigheid of het contact van een vinger in de buurt van gevaarlijke zones of bewegende delen te detecteren. Het detecteren van een vinger kan leiden tot het onmiddellijk stoppen of vertragen van de machinebeweging om letsel te voorkomen.
Lees meer over lichtschermen met vingerdetectie

Voldoende onderricht persoon (VOP)
Werknemer met basiskennis en training om specifieke taken met betrekking tot veiligheid en machinebediening uit te voeren onder toezicht van een gekwalificeerd persoon.

W

Werkvergunning
Een werkvergunning is een document dat wordt gebruikt om geplande werkzaamheden aan een machine of installatie veilig uit te voeren. Het bevat informatie over de uit te voeren taken, de benodigde veiligheidsmaatregelen en eventuele speciale instructies om risico’s te beperken.

Werkschakelaar
Een werkschakelaar is een schakelaar die wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar een machine of systeem in- of uit te schakelen. Het is een handmatige schakelaar die vaak wordt gebruikt als een middel om de energiebron van de machine los te koppelen voordat er onderhouds- of servicewerkzaamheden worden uitgevoerd. Een werkschakelaar moet gemakkelijk toegankelijk zijn en duidelijk worden gemarkeerd voor veiligheidsdoeleinden.

Wisselspanning (AC)
Wisselspanning is een elektrische stroom waarvan de richting en polariteit periodiek verandert. Het wordt vaak gebruikt voor de voeding van huishoudelijke apparaten en industriële systemen.

X

Y

Z