Providing Safety
ISO normen met betrekking tot Machineveiligheid

ISO-normen met betrekking tot Machineveiligheid

ISO-normen spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de machineveiligheid in verschillende sectoren. Een van de belangrijkste normen op dit gebied is ISO 13849. ISO 13849 beoordeelt de veiligheid van machines en apparatuur op basis van de kans op gevaarlijke gebeurtenissen en de ernst van de gevolgen. Maar er zijn nog meer ISO-normen opgesteld die beschrijven hoe machines veilig ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden kunnen worden. Enkele hiervan zullen we in dit artikel kort uitlichten.

Wat zijn ISO-normen?

Welke ISO-Normen hebben betrekking tot machineveiligheid?

Maar eerst, wat zijn ISO normen?
ISO-normen zijn internationale standaarden die zijn ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO). Deze normen zijn ontworpen om uniformiteit en consistentie te bevorderen in verschillende aspecten van onder andere, technologie, gezondheid en veiligheid.

ISO-normen omvatten een breed scala aan onderwerpen, zoals kwaliteitsbeheer, milieu, informatiebeveiliging, voedselveiligheid, energiebeheer en sociaal verantwoord ondernemen. De normen worden ontwikkeld door experts uit verschillende industrieën en landen en zijn gebaseerd op best practices en consensus.

ISO-normen zijn vrijwillig en niet-bindend, maar worden vaak gebruikt door bedrijven en organisaties om processen te verbeteren, risico’s te verminderen en om te voldoen aan de regelgeving.

Welke ISO-Normen hebben betrekking tot machineveiligheid?
Machineveiligheid is een belangrijk aspect in de industrie. Het is van groot belang om ervoor te zorgen dat machines veilig zijn voor de gebruikers. Om dit te garanderen zijn er verschillende ISO-normen opgesteld die beschrijven hoe machines veilig ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden kunnen worden.

Enkele van de belangrijkste ISO-normen voor machineveiligheid:

ISO 12100: Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie

De ISO 12100-norm beschrijft de algemene ontwerpbeginselen voor machineveiligheid en geeft richtlijnen voor de risicobeoordeling en risicoreductie van machines. Dit betekent dat bij het ontwerp van een machine rekening gehouden moet worden met de veiligheid van de gebruikers en dat de risico’s geïdentificeerd en beoordeeld moeten worden. Vervolgens moeten er maatregelen genomen worden om deze risico’s te verminderen of volledig te elimineren.

De norm biedt een gestructureerde aanpak voor het identificeren en evalueren van risico’s die komen kijken bij het werken met machines. De risicobeoordeling is gebaseerd op een systematische analyse van alle potentiële gevaren die de machine kan veroorzaken en de kans dat deze gevaren zich voordoen.

Maar de norm zorgt ook voor het bepalen van maatregelen om risico’s te reduceren. De risicoreductie omvat het vaststellen van de risicobeperkende maatregelen en de bijbehorende veiligheidsniveaus die nodig zijn om de gevaren te verminderen tot een acceptabel niveau. Dit omvat het selecteren van veiligheidsmaatregelen, zoals afscherming, interlocks en noodstops.

ISO 12100 legt ook nadruk op het belang van het betrekken van alle relevante belanghebbenden bij het risicobeoordeling en risicoreductie proces, inclusief ontwerpers, fabrikanten, eindgebruikers en onderhoudspersoneel. Het doel is om een machine te ontwerpen die veilig kan worden gebruikt, onderhouden en gerepareerd gedurende zijn hele levensduur.

ISO 13849-1: Veiligheid van machines - Veiligheidsgerelateerde onderdelen van besturingssystemen - Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen

ISO 13849-1 is een internationale norm die de algemene ontwerpbeginselen beschrijft voor veiligheidsgerelateerde onderdelen van besturingssystemen van machines. Het biedt een gestructureerde aanpak voor het ontwerpen en evalueren van veiligheidssystemen van machines.

De norm geeft richtlijnen voor het bepalen van de veiligheidsfuncties die nodig zijn om de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van machines te verminderen. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren zoals de oorsprong van de gevaren, de waarschijnlijkheid van blootstelling aan de gevaren en de ernst van de mogelijke letsels.

De norm bepaalt ook de vereiste Performance Levels (PL) voor de veiligheidsfuncties van machines. Deze Performance Levels worden gebruikt om te bepalen of de veiligheidsfuncties van de machine voldoende zijn om de risico’s te verminderen tot een aanvaardbaar niveau.

ISO 14119: Veiligheid van machines - Blokkerende mechanische beveiligingsinrichtingen

ISO 14119 is een internationale norm die richtlijnen biedt voor het ontwerp, de selectie en de toepassing van blokkerende mechanische beveiligingsinrichtingen. Deze inrichtingen worden gebruikt om de toegang tot gevaarlijke gebieden van machines te beperken of te voorkomen.

De norm beschrijft de verschillende soorten blokkerende mechanische beveiligingsinrichtingen, zoals deurvergrendelingen, veiligheidsschakelaars en Trapped Key Interlocks en hun toepassingen. Daarnaast geeft de norm richtlijnen voor het ontwerp van deze inrichtingen, inclusief de positionering en de sterkte van het bevestigingsmateriaal.

De norm stelt ook eisen aan de prestaties van deze inrichtingen, inclusief de betrouwbaarheid van de blokkering, de effectiviteit van het detecteren van storingen en de weerstand tegen manipulatie of omzeiling. Verder worden er eisen gesteld aan het testen en evalueren van de beveiligingsinrichtingen om de veiligheid en betrouwbaarheid ervan te waarborgen.

ISO 14119 benadrukt het belang van het integreren van blokkerende mechanische beveiligingsinrichtingen in een algeheel veiligheidsbeheersysteem voor machines en het waarborgen van een goede communicatie tussen de verschillende componenten van dit systeem. Hierbij wordt rekening gehouden met de risico’s die gepaard gaan met de werking van de machine en de veiligheid van de gebruiker.

ISO 13850: Veiligheid van machines - Noodstop - Principes voor het ontwerp

ISO 13850 is een internationale norm die principes biedt voor het ontwerp van noodstopvoorzieningen op machines. Een noodstopvoorziening is een apparaat waarmee de machine snel en veilig kan worden uitgeschakeld in geval van nood.

De norm beschrijft de basisprincipes voor het ontwerp van noodstopvoorzieningen, waaronder de locatie, de kleur en de vormgeving van de noodstopknoppen. Het doel is om ervoor te zorgen dat de noodstopvoorziening gemakkelijk te vinden en te bedienen is in geval van een noodsituatie, en dat deze onbedoeld gebruik voorkomt.

Daarnaast worden er ook eisen gesteld aan de prestaties van de noodstopvoorziening. Zo moet de noodstopknop snel en betrouwbaar de machine uitschakelen en moet deze bestand zijn tegen herhaald gebruik. Verder moet de noodstopvoorziening zo zijn ontworpen dat deze niet kan worden omzeild of uitgeschakeld zonder dat dit de bedoeling is.

ISO 13850 benadrukt ook het belang van het integreren van noodstopvoorzieningen in het algehele veiligheidsbeheersysteem van de machine. Hierbij wordt rekening gehouden met de risico’s die gepaard gaan met de werking van de machine en de veiligheid van de gebruiker. De norm raadt aan om noodstopvoorzieningen te integreren met andere veiligheidsvoorzieningen en om de gebruikers van de machine te trainen in het correcte gebruik van de noodstopvoorziening.

ISO 10218: Robots voor industriële omgevingen - Veiligheidseisen - Deel 1: Robots

ISO 10218 is een internationale norm die veiligheidseisen vaststelt voor industriële robots. Het is een tweedelig document, waarvan deel 1 zich richt op de veiligheidseisen voor robots zelf, en deel 2 zich richt op de veiligheidseisen voor de integratie van robots in systemen.

Deel 1 van de norm, ISO 10218-1, richt zich op de veiligheidseisen voor robots zelf en stelt eisen aan de ontwerp- en constructiekenmerken van industriële robots om de veiligheid van menselijke operators en andere personen in hun omgeving te waarborgen. De norm beschrijft de verschillende soorten gevaren die kunnen worden geassocieerd met de werking van robots, zoals botsingen, beknelde vingers, scherpe randen en elektrische gevaren.

De norm bevat ook eisen voor de ontwerpkenmerken van de robot, zoals het vermijden van scherpe randen en het minimaliseren van openingen waarin vingers vast kunnen komen te zitten. Verder worden er eisen gesteld aan de sensoren en detectiesystemen die worden gebruikt om te voorkomen dat de robot mensen raakt of beknelt.

ISO 10218-1 stelt tevens eisen aan de documentatie en etikettering van robots, zoals handleidingen, waarschuwingslabels en identificatie van risico’s en gevaren.

De norm benadrukt het belang van het integreren van de veiligheidskenmerken van de robot in het algehele veiligheidsbeheersysteem van de machine en het belang van het trainen van gebruikers en operators van de robot in het veilige gebruik ervan.

Machinery Directive (2006/42/EC) & ANSI/RIA R15.06-2012 norm
Naast deze ISO-normen zijn er ook andere normen en richtlijnen van belang voor de machineveiligheid, zoals de Machinery Directive (2006/42/EC) en de ANSI/RIA R15.06-2012 norm. Het is van belang om de relevante normen en richtlijnen te raadplegen bij het ontwerp, de installatie en het gebruik van machines om de veiligheid van werknemers en gebruikers te waarborgen.

Bekijk onze wet- en regelgeving pagina voor meer informatie over wetten en regels met betrekking tot machineveiligheid.

Deel dit artikel:

LinkedIn
Twitter
Facebook

Laatste Artikelen

Het gebruik van Alfred-vergrendelingen

Bij Unique Safety Products hebben we een ruim assortiment Fortress veiligheidsschakelaars. U vindt bij ons een reeks robuuste vergrendelingsapparaten, ontworpen…

De functie van Toegangssleutels vs Veiligheidssleutels

In dit artikel wordt onderzocht hoe het gebruik van toegangssleutels en persoonlijke veiligheidssleutels effectief insluitingsgevaar kunnen voorkomen en zo voor…

Connect met USP

Direct contact

Nederland
Van ’t Hoffstraat 4
2665 JL Bleiswijk
Nederland

+31(0)108224400
sales@usp-safety.com


Duitsland
Theodorstraße 105
40472 Düsseldorf
Duitsland

+49 (0)211 302 979 18
sales.de@usp-safety.com

Gerelateerde artikelen

Nieuws Alfred Range explosion proof
Machineveiligheid

Het gebruik van Alfred-vergrendelingen

Bij Unique Safety Products hebben we een ruim assortiment Fortress veiligheidsschakelaars. U vindt bij ons een reeks robuuste vergrendelingsapparaten, ontworpen en gecertificeerd voor gebruik op gevaarlijke locaties en in explosieve atmosferen…

Lees verder